كدام یك از قاچاقچیان با قانون جدید اعدام نمی شوند؟

كدام یك از قاچاقچیان با قانون جدید اعدام نمی شوند؟ گل بخر كدام یك از قاچاقچیان با قانون جدید اعدام نمی شوند؟


در حالیكه موافقان كاهش مجازات اعدام مدعی بی تاثیر بودن مجازاتها بعنوان عامل بازدارنده از قاچاق و تولید مواد مخدر هستند، مخالفان همچون ستاد مبارزه با موادمخدر عنوان می كرد كاهش مجازات قانون درستی نبوده و هزینه های گزافی از منظر امنیت و سلامت اجتماعی بر دوش نظام خواهد گذاشت و بهتر است از روش های دیگر محدودسازی و كیفی سازی مجازات «اعدام» قاچاقچیان موادمخدر همچون مصادره اموال آنها در كنار حبس، استفاده گردد. هرچند هر دو دسته دلایل خویش را در این باره اعلام و بر آن پافشاری می كردند، روز گذشته بخشنامه رییس قوه قضاییه در اجرای قانون «الحاق یك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» ابلاغ گردید. بر مبنای این بخشنامه شروطی برای مجازات اعدام قاچاقچیان و تولیدكنندگان مواد مخدر لحاظ شده و در مواردی حتی دستور توقف اعدام در بعضی پرونده ها تا بررسی بیشتر صادر گردیده است، ایسنا در گفت وگویی با سعید صفاتیان، رییس كارگروه كاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی برخی ابعاد این قانون پرداخته است. قاچاقچیان و تولیدكنندگان با چه مقدار مواد مخدر اعدام می شوند؟ صفاتیان با اشاره به اینكه كاهش اعدام جرائم موارد مربوط به مواد مخدر حدود دو سال پیش در كشور مطرح و در چند ماه گذشته به تصویب مجلس رسید اظهار داشت: مصوبه اخیر مجلس، جرائم مربوط به اعدام قاچاقچیان را كاهش داده است. در قانون قبلی مجازات مربوط به مواد مخدر كه در سال 89 اصلاح و ابلاغ گردید، حدودا 20 مورد مربوط به اعدام مشاهده می گردد. در قانون قبلی بر مبنای ماده 4 قانون مبارزه بامواد مخدر برای كسانی كه صادر كننده، ارسال كننده، توزیع كننده، سازنده و فروشنده مواد مخدر تا 5 كیلوگرم تریاك، شیره، سوخته، تفاله تریاك و حشیش بودند، مبحث اعدام مطرح می شد.
او در ادامه اظهار نمود: بر مبنای ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، تولید كننده، توزیع كننده، صادر كننده و فروشنده هرویین، كوكایین، و انواع روان گردان هامثل شیشه، و ال اس دی با بیش از 30 گرم، مشمول اعدام می شدند، اما بر مبنای قانون جدید، جرائم مربوط به 5 كیلو گرم تریاك تبدیل به 50 كیلوگرم شده و در مورد ماده 8 هم مجازات مربوط به 30 گرم حمل، تولید، واردات و صادرات، فروش مواد روان گردان مانند هرویین و كوكایین به 3 كیلوگرم افزایش یافته است. صفاتیان با اشاره به اینكه هم اكنون تعداد زیادی از زندانیان میزان خرید و فروششان بین 5 تا 50 كیلوگرم تریاك و یا بین 30 گرم تا 3 كیلوگرم مواد روان گردان است اظهار نمود: هنوز مشخص نمی باشد كه دقیقا چه تعدادی از قاچاقچیان در این دسته قرار می گیرند؛ باید پس از بررسی های قضایی مشخص شود چه تعداد طبق قانون جدید مشمول عفو اعدام قرار می گیرند. اعضای باندهای بزرگ موادمخدر و استفاده كنندگان از كودكان برای قاچاق، اعدام می شوند صفاتیان در ادامه اظهار نمود: بر مبنای قانون جدید، گروهی از افرادی كه عضو باندهای بزرگ و یا در درگیری های مسلحانه مربوط به مواد مخدر بودند و یا از كودكان زیر 18 سال برای قاچاق مواد مخدر استفاده می نمایند، باز هم مشمول مجازات اعدام خواهند شد. رییس كارگروه كاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاكید بر این كه این مجازات ها مربوط به كل جرائم مواد مخدر نیستند خاطرنشان كرد: افرادی كه پس از اجرای این مصوبه دستگیر شوند، به راحتی مشمول شرایط عفو نخواهند بود. قانون جدید، جرایم مربوط به موادمخدر را افزایش می دهد؟ صفاتیان در مورد احتمال افزایش جرایم مربوط به مواد مخدر با اجرایی شدن قانون جدید توضیح داد: هنوز تحقیقی در كشور صورت نگرفته كه نشان دهند میزان اعدام ها دركنترل جرائم مواد مخدر موثر بوده است یا خیر؟. ما نمی گویم مبارزه با مواد مخدر نباید صورت گیرد، اما اعدام ها باید حالت بازدارندگی داشته باشند. زمانی كه اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را بررسی می نماییم، می بینیم تعداد قاچاقچیان در همه رده ها از یك گرم تا 50 كیلوگرم نه تنها كاهش نیافته بلكه افزایش هم داشته است.
او با بیان این سوال كه آیا قاچاقچیان نمی دانند درصورت دستگیری اعدام خواهند شد؟ خاطرنشان كرد: آنها می دانند اما به علت شرایط اقتصادی و... ترسی از اعدام ندارند. تعداد دستگیر شدگان جرائم مربوط به مواد مخدر مانند یك هرم است كه در راس آن قاچاقچیانی با حمل سنگین مواد مخدر قرار دارند كه تعداد آنها اندك است. دستگیری سالانه 220 تا 230 هزار مجرم مواد مخدری / 20 تا 30 درصد این دستگیری ها تكراری است صفاتیان تعداد دستگیر شدگان سالانه جرائم مربوط به مواد مخدر را بیش از 220 تا 230 هزار نفر اعلام نمود و اظهار داشت: درصد كمی از این تعداد در راس این هرم قرار دارند، اما نزدیك به 20 تا 30 درصد آنها به شكل تكراری دستگیر می شوند. ازاین رو شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا افراد جدید وارد این چرخه نشوند.
رییس كارگروه كاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دلایل اصلاح قانون قبلی خاطرنشان كرد: هم اكنون بدلیل اعدام ها در حال فشار به ایران هستند؛ همینطور به دلایل اجتماعی این كه فردی به خاطر مصرف مواد مخدر اعدام شود، طبعات زیادی به همراه خواهد داشت. ممكن است خانواده چنین فردی از هم بپاشد. نگاه مردم نسبت به خانواده ای كه یكی از اعضای آن به علت جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شده است، مثبت نیست. او با اشاره به برنامه های ستاد مبارزه با مواد مخدر و درگیری های مسلحانه در شرق كشور به دنبال مبارزه برای منع ورود این مواد اظهار نمود: تا كنون نزدیك به ده هزار جانباز و چهار هزار شهید برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به كشورهای اروپایی در كشور داشته ایم، این در شرایطی است كه این قاچاقچیان دركشور خودمان اعدام می شوند؛ از جانب دیگر كشورهای اروپایی ما را به علت اعدام این افراد محكوم می كنند؛ این فرایند تبدیل به سیكلی معیوب شده است.
صفاتیان با اشاره به اینكه تغییر این قانون ممكن است تا حدی سبب افزایش ورود مواد مخدر به كشور شود خاطرنشان كرد: این افزایش به میزانی نیست كه در ازای آن بخواهیم افراد بیشتری را مشمول مجازات اعدام نماییم. اگر مجازات اعدام قرار بود بر كاهش این جرائم تاثیر گذار باشد، با وجود قانون قبلی، دیگر نباید در كشور قاچاقچی می دیدیم. قاچاقچیانی كه مشمول قانون جدید مبارزه با مواد مخدر نمی شوند او با اشاره به دلایل افراد برای ارتكاب جرم در این حوزه توضیح داد: مهم ترین دلیل مربوط به شكسته شدن احكام این حوزه است. وقتی فردی به این جرم وارد زندان می گردد ممكن است پس از مدتی مشمول عفو شود و حبس او از 10 سال به 5 سال كاهش یابد. همین عامل سبب می گردد این مجازات ها بازدارنده نباشند. پیشنهاد ما به نمایندگان مجلس این بودكه بر روی قضیه عفو بیشتر كار شود و شرایط افراد برای برخورداری از عفو، خیلی سخت شود، اما هنوز در قانون جدید این مساله لحاظ نشده است.
رییس كارگروه كاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه توضیح داد: ابیته باید تصریح كرد كه اصلاح قانون و كاهش مجازات اعدام تنها شامل افرادی می گردد كه برای نخستین بار به علت ارتكاب جرائم ناشی از موادمخدر وارد زندان می شوند بنابراین قاچاقچیان با جرائم سنگین و افرادی كه چند بار دستگیر شده اند، شامل این قانون جدید نخواهند بود. ۴۷۲۳۸

1396/10/20
22:56:31
5.0 /5
5223
تگهای خبر: بو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۴

گل بخر

سفارش گل و گیاه

golbekhar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل بخر محفوظ است