توصیه های هواشناسی كشاورزی

توصیه های هواشناسی كشاورزی گل بخر: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا در هفته آینده، ایجاد سایبان برای كندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب و كنترل شته ها در باغات از جمله توصیه های شش روزه هواشناسی كشاورزی می باشد.به گزارش گل بخر به نقل از ایسنا، توصیه های هواشناسی كشاورزی برای امروز (۱۲ مرداد) تا روز سه شنبه (۱۷ مرداد) برای سراسر كشور به شرح زیر است:
• استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:
• باغبانی:
• احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در بعدازظهر
• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• مبارزه با نسل سوم خوشه خوار انگور
• مبارزه با پوسیدگی و انواع سفیدك ریشه در مزارع پیاز
• مبارزه با تریپس در مزارع پیاز
• مبارزه با شته سبز در درختان میوه هسته دار
• ردیابی و كنترل شب پره مینوز گوجه فرنگی در مزارع
• مبارزه با لب شتری در باغات هلو
• مبارزه با كرم سیب و سفیدك سطحی در باغات سیب و سفیدك نمدی در درختان هسته دار
• تداوم مبارزه تلفیقی با كرم گلوگاه انار در شهرستان طارم زنجان
• تغذیه درختان زیتون با كود ازته
• مبارزه با آفت زنجره مو و حذف سرشاخه های آلوده به تخم زنجره مو با مشورت كارشناسان جهاد كشاورزی
• انجام عملیات وجین و مصرف كود سرك در زراعت های بهاره ازجمله پیاز ، لوبیا و سیب زمینی
• زراعت:
• مبارزه با آگروتیس در مزارع ذرت
• مبارزه با كرم برگ خوار، خرطوم بلند و كوتاه در مزارع چغندرقند
• انجام عملیات وجین و مصرف كود سرك در ذرت علوفه ای
• مصرف كود سرك در زراعت های بهاره در ساعات خنك روز
• تنظیم نازل های آبیاری بارانی بر اساس سرعت باد
• دامداری و طیور:
• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماكن دام وطیور در مرغداری ها و گاوداری ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• زنبورداری:
• تنظیم دریچه كندوهای زنبور عسل با توجه به وزش باد و ایجاد سایبان برای كندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب
• استان اردبیل:
• باغبانی:
• احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی از روز پنجشنبه تا سه شنبه هفته آینده به دلیل وزش باد شدید
• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• كوددهی مزارع سیب زمینی
• پایش و مبارزه با آفات و بیماری ها در باغات در ساعات ابتدایی یا پایانی روز
• مبارزه با كنه در درختان سیب در ساعات آرام روز
• آبیاری، كوددهی و پایش آفات و بیماری ها در زراعت های بهاره و صیفی جات
• زراعت:
• مبارزه با كك در مزارع چغندرقند در ساعات آرام روز
• مبارزه با كرم غوزه پنبه و كرم ساقه خوار ذرت و آفات كنه در زراعت های ذرت، پنبه و سویا
• دامداری و طیور:
• تنظیم دمای مرغداری ها، دامداری ها و انبارها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• خنك سازی آغل ها از طریق ایجاد سایبان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنكه در ساعات میانی روز
• تهویه، تامین آب آشامیدنی سالم و امكان بال زدن ماكیان مهیا شود.
• زنبورداری:
• ایجاد سایبان برای كندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب
• استان های كرمانشاه، كردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و كهگیلویه و بویراحمد:
• باغبانی:
• احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در بعدازظهر
• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• هرس سبز در باغات میوه به خصوص باغات سیب (هرس شاخه های نرك، پاجوش ها و سرشاخه های رشد سال جدید)
• مبارزه با سفیدك سطحی در تاكستان ها و مزارع گوجه فرنگی در ساعات آرام و خنك روز
• تنظیم دور آبیاری براساس شرایط رطوبتی و دمای خاك
• استفاده از دوغاب و یا كاه و كلش غلات جهت پوشش سقف سالن ها به دلیل جلوگیری از تابش شدید نور خورشید
• حذف پاجوش ها و نرك ها به منظور كاهش مصرف آب
• مبارزه با آفت كنه در مزارع سیب زمینی در ساعات آرام روز
• مبارزه با كرم های ساقه خوار و زنجره گل سرخ در مزارع ذرت و تریپس درمزارع پیاز
• كاربرد تجهیزات غیرشیمیایی جهت مقابله با نسل دوم كرم دانه خوار سیب
• در صورت وجود، مبارزه با سفیدك سطحی در باغات انگور، سیب، هلو و شلیل در ساعات آرام روز
• مبارزه با كنه ها در باغات میوه و مزارع و در ساعات آرام روز
• توجه بیشتر به آبیاری های به موقع در باغات میوه جهت جلوگیری از خسارت ناشی از گرما و خشكسالی
• هرس شاخه های خشك شده در درختان گردو ناشی از بیماری بلایت و استفاده از چسب پیوند مخلوط شده با سم اكسی كلرورمس در محل های برش
• خارج كردن شاخه های بریده شده ناشی از بیماری بلایت گردو و سوزاندن آنها
• مبارزه به موقع با پروانه مینوز گوجه فرنگی طبق توصیه كارشناسان در ساعات آرام روز
• زراعت:
• مبارزه باكرم های ساقه خوار و زنجره گل سرخ در مزارع ذرت در ساعات آرام روز
• مصرف كود مایع بردرمزارع یونجه جهت استحكام طوقه و افزایش طول عمر یونجه و مصرف در مزارع چعندر قند برای حفظ سلامت غده
• مبارزه با كرم های ساقه خوار و زنجره گل سرخ در مزارع ذرت در ساعات آرام روز
• عدم برگ چینی در مزارع چغندرقند جهت حفظ عیار بالای قند در غده ها
• مبارزه با سفیدك سطحی در مزارع چغندرقند و مبارزه مكانیكی با گیاه سس در مزارع چغندر در ساعات خنك و آرام روز
• دامداری:
• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماكن دام و طیور به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• خنك سازی آغل ها از طریق ایجاد سایبان و تهویه مناسب در ساعات میانی روز
• زنبورداری:
• ایجاد سایبان برای كندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب
• استان مازندران:
• باغبانی:
• احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در بعد ازظهر
• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• محلول پاشی با رس صنعتی (كائولین) جهت جلوگیری از آفتاب سوختگی میوه ای درختان مركبات صرفاً در قسمت های جنوبی و غربی باغ
• كنترل شیمیایی آفت شپشك توت در درختان هسته دار (صرفاً در ساعات اولیه صبح و اواخر عصر)
• كنترل شیمیایی آفات درختان مركبات
• مصرف كودهای پتاسه در فاز دوم رشد میوه به منظور افزایش كیفیت میوه و كاهش تنش های گرمایی
• كنترل شیمیایی آفت مینوز مركبات برای درختان زیر پنج سال
• هرس تابستانه درختان مركبات و حذف شاخه های نرك و خشكیده
• مدیریت لازم در برداشت از مزارع سبزیجات برگی ، ریشه ای و . . .
• كنترل بیولوژیك و شیمیایی آفات و بیماری های سبزیجات
• زراعت:
• اعمال مدیریت آبیاری مزارع شالیزاری خصوصاً در زمان خوشه دهی و دانه بندی
• برداشت شالی از مزارع رسیده
• استفاده از ریزمغذی ها در شالیزارهای ضعیف (با نظر كارشناس تغذیه)
• دامداری و مرغداری:
• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماكن دام و طیور به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• خنك سازی آغل ها از طریق ایجاد سایبان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنكه در ساعات میانی روز
• شیلات:
• كاهش تراكم در مزارع پرورش ماهی های سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها
• زنبورداری:
• عدم استقرار كندوهای زنبورعسل در حاشیه جاده ها و كنار رودخانه ها
• ایجاد سایبان برای كندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب
• استان گیلان:
• باغبانی:
• احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در بعدازظهر
• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• كوددهی سرك با استفاده از كود ازته
• نصب تله های جلب كننده (كارت زرد و محلول پروتئینی) خصوصا روی ارقام زودرس زیتون
• انتقال چایی های برداشت شده به انبارهای استاندارد
• مبارزه با كرم ساقه خوار و كرم سبز برگ خوار با استفاده از سموم توصیه شده در صورت مشاهده آفت
• زراعت:
• قطع آب آبیاری مزارع شالیزاری كه در مرحله آخر رسیدگی قرار دارند.
• با توجه به افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده در صورت مشاهده علایم بیماری بلاست گردن و خوشه در مزارع شالی نسبت به كنترل آن بر اساس توصیه كارشناسی اقدام شود.
• آبیاری سطحی مزارع بادام زمینی كه دارای امكانات آبیاری هستند به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• دام و طیور:
• تنظیم دمای مرغداری ها، دامداری ها و انبارها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• در اختیار گذاشتن آب كافی و خنك در تمام ساعات شبانه روزبرای طیور
• تنظیم جیره غذایی طیور بر اساس اسیدهای آمینه و حداقل پروتئین
• زنبورداری:
• ایجاد سایبان برای كندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب
• خودداری از قرار دادن كلونی ها در مسیل ها
• شیلات:
• با توجه به شرایط مساعد دمایی برای تغذیه دستی ماهیان برای جلوگیری از تداخل تغذیه در هر وعده علوفه دهی آمور را ۱ تا ۲ ساعت پیش از غذای دستی كپور انجام شود.
• هوادهی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• منابع طبیعی:
• حاشیه نشینان جنگل ها و گردشگران از روشن كردن آتش خودداری و در صورت لزوم پس از روشن كردن آتش از خاموش شدن آن اطمینان حاصل كنند.
• استان گلستان:
• باغبانی:
• احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل گرما و وزش باد به خصوص در بعدازظهر
• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• تنظیم دور آبیاری ها با توجه به رطوبت خاك و وزش باد
• زراعت:
• مبارزه با آفات مكنده اول فصل (كنه، سنك و تریپس) و كرم قوزه در مزارع پنبه با نظر كارشناسان در ساعات آرام روز
• مبارزه با علف های هرز انگل (گل جالیز) در مزارع كلزا در ساعات آرام روز
• آبیاری مزارع سویا به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• آبیاری مزارع پنبه كه به مرحله گلدهی رسیده اند جهت جلوگیری از تنش خشكی با توجه به افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی
• پنبه كاران در صورت استفاده از سیستم بارانی، آبیاری را به صورت شبانه انجام دهند.
• دام و طیور:
• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• در اختیار گذاشتن آب كافی و خنك در تمام ساعات شبانه روز برای طیور
• زنبورداری:
• مزارع آفتابگردان كه شروع گلدهی هستند به تعداد ۳ – ۲ كندو در هر هكتار جهت تلقیح گل ها استفاده شود.
• ایجاد سایبان برای كندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب
• تهیه آب سالم و مداوم برای كلونی های زنبورعسل
• منابع طبیعی و آبخیزداری :
• با توجه به شرایط جوی استان و بالا بودن درجه حرارت و كاهش رطوبت نسبت به خاموش كردن آتش بعد از استراحت در مناطق تفرجگاهی جنگلی و مرتعی اقدام شود.
• خودداری از تردد در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها
• استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مركزی و سمنان:
• باغبانی:
• احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل گرما و وزش باد به خصوص در بعدازظهر
• تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• افزایش دور آبیاری به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• كنترل شته ها در باغات با سموم مناسب در ساعات آرام روز
• مبارزه شیمیایی با علف های هرز آفات در باغات میوه با سموم مناسب در ساعات آرام روز
• برداشت محصولات سبزی و صیفی در ساعات خنك روز
• كنترل كنه ها در باغات دانه دار باتوجه به شرایط دمایی در ساعات آرام روز
• مقابله با پروانه مینوز گوجه فرنگی با پایش مزارع و در صورت نیازاستفاده از تله های نوری و فرمونی
• بهترین زمان حذف شاخه های آلوده و سوزاندن آن ها با توجه به تفریخ تخم های سوسك سر شاخه خوار درختان
• هرس سبز تاكستان ها جهت بهتر رسیدن نور به گیاه و افزایش كمیت و كیفیت محصول
• دامداری:
• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• خنك سازی آغل ها از طریق ایجاد سایبان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنكه در ساعات میانی روز
• زنبورداری:
• ایجاد سایبان برای كندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب
• شیلات:
• هوادهی استخرهای پرورش ماهی به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• خودداری از خوراك دهی به ماهی ها در ساعات گرم روز
• در روزهای گرم و آلوده میزان خوراك به نصف تقلیل یابد.
• استان های اصفهان و یزد:
• باغبانی:
• احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل گرما و وزش باد به خصوص در بعدازظهر
• تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• جمع آوری و مدفون كردن میوه های هلو ، شلیل و انار آلوده به آفت در عمق ۵۰ سانتیمتری خاك جهت ادامه مقابله با آفت مگس مدیترانه ای
• طعمه پاشی، تله گذاری و محلول پاشی برای مقابله با آفت مگس مدیترانه ای در ساعات عصر زیر نظر كارشناسان جهاد كشاورزی
• در باغات پسته به دلیل گرمای هوا از كوددهی باغ با كود حیوانی و كود های فسفره خودداری شود.
• در باغات پسته مناطق با خاك سبك از اسید هیومیك مایع همراه با آب آبیاری استفاده شود.
• در باغات پسته كه تشكیل میوه با تاخیر انجام شده استفاده از كودهای نیتراته سریع الجذب
• استفاده ازكودهای پتاسه و ازته محلول درآب به صورت كودآبیاری در باغات پسته جهت پر شدن مغز پسته
• خودداری از حذف علف های هرز یك ساله كف باغ انار جهت كاهش آفتاب سوختگی و تركیدگی انار
• سم پاشی و مبارزه با آفت كنه درختی با توجه به افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• استفاده از سایه انداز یا محلول پاشی كائولین یا سایر مواد پوششی و عدم هرس سبز درختان انار جهت كاهش آفتاب سوختگی میوه های انار
• خودداری از تغییر دور آبیاری انار جهت كاهش تركیدگی انار
• استفاده ازكودهای آهن كِلات در باغ های اناری كه مشكل خشكیدگی سرشاخه دارند.
• افزایش دور آبیاری و تنظیم آن با توجه به رطوبت خاك و وزش باد
• استفاده از مالچ و تركیبات آلی یا مواد جاذب الرطوبه درباغات جهت كاهش مصرف آب
• زراعت:
• آبیاری به موقع محصولات زراعی نظیر ذرت به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• دامداری:
• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• پایش باغات پسته در خصوص وجود آفت پسیل در فارس
• آبیاری منظم درختان میوه جهت جلوگیری از خسارت بادهای گرم و آفتاب سوختگی
• خودداری از دادن كودهای حیوانی و ازته در مزارع صیفی جات به دلیل گرما و ماندگاری آن
• تنظیم دور آبیاری در باغات با توجه به افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• انجام عملیات هرس تابستانه در تاكستان ها
• استفاده از مواد پوششی روی پلاستیك گلخانه جهت كاهش خسارت آفتاب سوختگی
• استفاده ازكائولین جهت پیشگیری ازآفتاب سوختگی در باغات مركبات و انار
• برداشت محصول انجیر آبی و لیمو پرشین در جهرم فارس
• محلول پاشی كلات كلسیم روی میوه مركبات
• تنظیم دور آبیاری در درختان انار جهت جلوگیری از بروز تنش و تركیدگی در میوه در فارس
• كنترل آفت كرم گلوگاه انار با سموم توصیه شده توسط كارشناسان حفظ نباتات در فارس
• مصرف كودهای پتاسه و ازته در انار در فارس
• تقویت مزارع گوجه فرنگی و چغندر قند با كودهای آلی
• بازدید تاكستان ها جهت مبارزه با پروانه خوشه خوار
• تنظیم نازل های آبیاری بارانی و چرخدار بر اساس سرعت وزش باد و با توجه به افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• زراعت:
• خوداری از مصرف كود حیوانی با توجه به افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
كاشت ذرت رقم زودرس و خودداری از كاشت رقم های دیرس ذرت
• عدم كاشت و آماده سازی در ساعات ظهر و در تابش مستقیم
• خودداری از آتش زدن كاه و كلش مزارع
• دامداران، طیور و عشایر:
• تهویه و تنظیم مناسب دمای مرغداری ها و دامداری ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• خنك سازی آغل ها از طریق ایجاد سایبان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنكه در ساعات میانی روز
• شیلات:
• هوادهی حوضچه های ماهی و میگو با توجه به افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• منابع طبیعی:
• خودداری از ایجاد آتش درسطح مراتع، جنگل ها و پوشش های گیاهی
• استان های ایلام و خوزستان:
• باغبانی:
• احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل گرما و وزش باد به خصوص در بعدازظهر
• تنظیم دما، تهویه و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• چین برداری اوایل صبح یا عصر انجام شود.
• مبارزه بیولوژیك در مزارع گوجه فرنگی
• آبیاری منظم باغات در ساعات خنك شبانه روز به خصوص نخیلات
• كوتاه كردن فواصل بین آبیاری ها جهت جلوگیری از تنش كم آبی
• مبارزه با آفات باغات در ساعات خنك
• انجام آبیاری شبانه در باغات به منظور حفظ میوه و جلوگیری از ریزش آن
• چین برداری از مزارع سبزی و صیفی خصوصا بادمجان و بامیه در اوایل صبح یا اواخر عصر با حفظ رطوبت انجام شود.
• زراعت:
• آبیاری مزارع شلتوك با توجه به افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• در مزارع كشت شده ذرت و یا در حال كشت فاصله بین آبیاری اول تا سوم با توجه به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده كاهش یابد.
• دامداری و مرغداری:
• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• خنك سازی آغل ها از طریق ایجاد سایبان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنكه در ساعات میانی روز
• شیلات:
• هوادهی استخرهای پرورش ماهی به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• ایجاد تهویه در انبارهای غذا به منظور جلوگیری از فساد غذا
• خنك سازی آغل ها از طریق ایجاد سایبان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنكه در ساعات میانی روز
• زنبورداری:
• ایجاد سایبان روی كندوها در ساعات گرم روز
• خودداری از قرار دادن كلونی ها در مسیل ها و مسیر باد
• منابع طبیعی:
• خودداری از ایجاد آتش درسطح مراتع، جنگل ها و پوشش های گیاهی
• شیلات:
• هوادهی استخرهای پرورش ماهی به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:
• باغبانی:
• احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل گرما و وزش باد به خصوص در بعد از ظهر
• تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• آبیاری به موقع مزارع صیفی جات، سبزیجات و ... به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• تغذیه باغات به خصوص تاكستان ها در شرایط مساعد
• مبارزه با سفیدك انگور
• كنترل آفت كرم سیب و شته باغات میوه
• هرس سبز باغات انگور
• زراعت:
• آبیاری مزارع ذرت، پنبه و چغندر به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• سله شكنی پنبه به منظورحفظ رطوبت خاك
• خودداری از آتش زدن كاه و كلش مزارع غلات
• دامداری:
• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• خنك سازی آغل ها از طریق ایجاد سایبان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنكه در ساعات میانی روز
• زنبورداری:
• ایجاد سایبان برای كندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب
• تهیه آب سالم و مداوم برای كلونی های زنبورعسل
• خودداری از قرار دادن كلونی ها در مسیل ها و مسیر باد
• منابع طبیعی:
• خودداری ازایجاد آتش درسطح مراتع، جنگل ها و پوشش های گیاهی
شیلات:
• هوادهی استخرهای پرورش ماهی به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و كرمان:
باغبانی:
• احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان سیستان و بلوچستان در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید و در مابقی روزها و استان های خراسان جنوبی و كرمان به دلیل وزش باد
• تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• پوشش دهی كامل خوشه خرما جهت كاهش خسارت عارضه خشكیدگی خوشه خرما با توجه به گرمای هوا و وزش بادهای گرم
• مبارزه با كنه گردآلود خرما با مشورت كارشناسان كشاورزی
• حذف پاجوش ها و نرك ها جهت مقابله با كرم گلوگاه انار
• محلول پاشی باغات انارباكودهای پتاسیم(محلول درآب)وكلسیم
• برداشت خرمای پیش رس
• حذف پاجوش ها در باغات زیتون
• مبارزه با كرم خوشه خوار انگور قبل از آبدار شدن میوه ها پس از مشورت با كارشناسان كشاورزی
• حذف پاجوش ها و نرك های انارجهت مقابله باكرم گلوگاه انار
• استفاده از مالچ های پوششی جهت حفظ رطوبت در باغات
• حذف علف های هرز جهت كاهش جمعیت آفت پسیل درختان پسته
• مبارزه با نسل بهاره زنجره خرما و كنه گرد آلود خرما با مشورت كارشناسان كشاورزی در ساعات پایانی و خنك روز
• مبارزه با كرم خراط با كشتن لارو توسط مفتول فلزی قابل انعطاف، مسدود كردن دالان های لاروی فعال، تقویت درختان، آبیاری منظم و كافی، كوددهی ، رعایت اصول باغبانی و هرس شاخه های آلوده و سوزاندن آن ها
• استفاده از مالچ های پوششی جهت حفظ رطوبت در باغات
• شست وشوی سطح برگ درختان پس از اتمام گرد و غبار
• جمع آوری و انهدام میوه های آلوده جهت مبارزه با مگس و سایر آفات
• حذف علف های هرز جهت كاهش جمعیت آفت پسیل درختان پسته
• شخم مزارع برای از بین بردن علف های هرز دایمی
• زراعت:
• مبارزه با علف های هرز مزارع ذرت
• با توجه به شرایط مناسب جوی در كرمان كشت ذرت با میزان تراكم مناسب و با استفاده از بذر هیبرید
• تداوم آبیاری جالیز و سایر گیاهان زراعی
• خودداری از آتش زدن كاه وكلش مزارع غلات
• احتمال طغیان كنه های تارتن به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• انجام عملیات كشت ذرت با استفاده از بذرهیبرید با میزان تراكم مناسب
• دامداری:
• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• شیلات:
• تغذیه ماهی ها درساعت خنك به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده
• منابع طبیعی:
• خودداری از ایجاد آتش درسطح مراتع، جنگل ها و پوشش های گیاهی
• استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:
• باغبانی:
• احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل گرما و وزش باد به خصوص در بعدازظهر
• تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده

 

1396/05/13
17:35:55
5.0 /5
5581
تگهای خبر: دمای هوا , كاشت , مزرعه , آبیاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۲

گل بخر

سفارش گل و گیاه

golbekhar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل بخر محفوظ است