آرشیو مطالب : آلاینده


کاهش کیفیت هوا در بعضی مناطق پایتخت طی امروز

کاهش کیفیت هوا در بعضی مناطق پایتخت طی امروز

قانون هوای پاک قربانی غفلت برخی دستگاه ها

قانون هوای پاک قربانی غفلت برخی دستگاه ها

هوای ناسالم تهران برای گروه های حساس

هوای ناسالم تهران برای گروه های حساس

آسمان تهران و البرز غبارآلود شد

آسمان تهران و البرز غبارآلود شد

کاهش دمای هوا در تهران

کاهش دمای هوا در تهران

از کیفیت آب و هوای تهران چه خبر؟

از کیفیت آب و هوای تهران چه خبر؟

هوای تهران ناسالم برای گروه های حساس است

هوای تهران ناسالم برای گروه های حساس است

تهران خنک می شود

تهران خنک می شود

وزش باد در استان تهران

وزش باد در استان تهران

کاهش دمای هوای تهران ادامه دارد

کاهش دمای هوای تهران ادامه دارد

تداوم کاهش دما در استان تهران تا فردا

تداوم کاهش دما در استان تهران تا فردا

کاهش نسبی دما در استان تهران

کاهش نسبی دما در استان تهران

پیش بینی آسمان صاف برای تهران

پیش بینی آسمان صاف برای تهران

در اولین روز شهریور کاهش دمای تهران و افزایش غلظت ازن در پایتخت

در اولین روز شهریور کاهش دمای تهران و افزایش غلظت ازن در پایتخت

هوای قابل قبول تهران

هوای قابل قبول تهران

تهران خنک می شود

تهران خنک می شود

کیفیت هوای تهران امروز چگونه است؟

کیفیت هوای تهران امروز چگونه است؟

هوای پایتخت در محدوده قابل قبول

هوای پایتخت در محدوده قابل قبول

وزش باد نسبتا شدید در استان تهران

وزش باد نسبتا شدید در استان تهران

هوای استان تهران گرم تر می شود

هوای استان تهران گرم تر می شود

روند تدریجی افزایش دما در استان تهران

روند تدریجی افزایش دما در استان تهران
تشدید غبارآلودگی هوای اصفهان؛

قطعی برق ایستگاه های پایش كیفی هوای اصفهان را مختل كرد

قطعی برق ایستگاه های پایش كیفی هوای اصفهان را مختل كرد

ماندگاری هوای گرم استان تهران تا فردا

ماندگاری هوای گرم استان تهران تا فردا

افزایش غلظت ازن و گرمای هوا در تهران

افزایش غلظت ازن و گرمای هوا در تهران
مدیركل اداره محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران خبر داد

شناسایی بیشتر از ۲۰۰۰ منبع آلاینده آب و خاك تهران

شناسایی بیشتر از ۲۰۰۰ منبع آلاینده آب و خاك تهران

آلودگی هوای تهران برای گروه های حساس

آلودگی هوای تهران برای گروه های حساس

وزش باد شدید در استان تهران

وزش باد شدید در استان تهران

هوای تهران آلوده به ازن است

هوای تهران آلوده به ازن است

هوای قم در وضعیت خطرناك قرار گرفت

هوای قم در وضعیت خطرناك قرار گرفت

هوای تهران باز هم آلوده شد

هوای تهران باز هم آلوده شد

گل بخر

سفارش گل و گیاه

golbekhar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل بخر محفوظ است