وزیر ارتباطات خبر داد

بسته شدن پرونده ماهواره پیام، پایش آتش سوزی پارك ملی گلستان با فناوری فضایی

بسته شدن پرونده ماهواره پیام، پایش آتش سوزی پارك ملی گلستان با فناوری فضایی گل بخر: وزیر ارتباطات با اشاره به اینكه تست های ماهواره پیام امیركبیر با موفقیت انجام شده است، اظهار داشت: این ماهواره هم اكنون تحویل سازمان فضایی شده است.


به گزارش گل بخر به نقل از ایسنا محمدجواد آذری جهرمی امروز در نشست خبری بازدید اصحاب رسانه از دستاوردهای فضایی پژوهشگاه فضایی با تاكید بر اینكه تست ماهواره پیام امیركبیر با موفقیت انجام شد، اضافه كرد: این ماهواره بر مبنای استاندارهایی كه در متن قرار داد آمده بود، طراحی و ساخته شده است كه تست های انجام شده هم این امر را ثابت كرد.
جهرمی افزود: این ماهواره هم اكنون به سازمان فضایی تحویل داده شده و پرونده این ماهواره بسته شد.
وزیر ارتباطات همینطور از انعقاد نخستین قرارداد فضا پایه در حوزه محیط زیست اطلاع داد و اظهار داشت: با تفاهم نامه ای كه میان پارك استانداری گلستان، سازمان محیط زیست و وزارت ارتباطات منعقد شد، از فناوری های فضا پایه برای پایش پارك ملی گلستان و پیشگیری از آتش سوزی این پارك استفاده می گردد.
وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه دولت برای الكترونیكی شدن قبوض آب و برق و تلفن، در این باره اشاره كرد: هم اكنون نهادهایی همچون وزارت ارتباطات، نیرو و شركت گاز و شهرداری مبادرت به صدور قبوض برای مشتركان خود می كنند. وزارت ارتباطات به تنهایی به صورت دوره ای ۳۵ میلیون قبض صادر می كند.
وی با تاكید بر این كه هم اكنون امكان صدور الكترونیكی قبوض در كشور فراهم است، خاطرنشان كرد: هم اكنون همراه اول با استفاده از اپلیكیشن "همراه من" مبادرت به صدور قبوض الكترونیكی كرده است.
جهرمی در عین حال اشاره كرد: ولی ما در این زمینه با چالش هایی روبرو می باشیم كه همچون آن می توان به، به نام نبودن كنتورهای آب، برق و گاز اشاره نمود و برای صدور قبوض الكترونیكی نیاز است تا بانك های اطلاعاتی مشتركان در وزارت نیرو به روز رسانی شود.
وی در عین حال با تاكید بر این كه حق مشتركانی كه تمایل به صدور قبض های كاغذی را دارند، حفظ خواهد شد، افزود: سناریوی اجرای این طرح در سازمان فناوری اطلاعات نهایی شده است. به گونه ای كه در فاز اول این طرح در مدت ۴۵ روز در بخش مخابرات به سمت صدور قبوض الكترونیكی اجرا می گردد.
وزیر ارتباطات اشاره كرد: در صورت تعامل میان دستگاه ها و رفع چالش های این حوزه امیدوار هستیم تا آخر اردیبهشت ماه مبادرت به اجرای صدور قبوض الكترونیكی شود.
** مشاركت حوزه فضایی با بخش خصوصی
وزیر ارتباطات، توسعه كسب و كارهای فضا پایه را همچون برنامه های این وزارتخانه برشمرد و در این باره اضافه كرد: از یك سو ما، جوانان خلاق برای عرضه خدمات فضا پایه داریم و از جانب دیگر بازاری داریم كه در آن تمایل به استفاده از این خدمات فضاپایه است، ولی باید برای توسعه این حوزه زیر ساخت های مورد نیاز افزایش یابد تا خدمات فضا پایه بخش خصوصی در اختیار مردم قرار گیرد.
جهرمی اشاره كرد: بر این اساس ما چندین برنامه را در دستور كار داریم كه همچون آن می توان به همكاری سازمان فضایی با بخش خصوصی برای تولید صندوق خطرپذیر به منظور تسهیل اقتصاد فضاپایه اشاره نمود.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش استفاده از وجه عرضه شده وزارت ارتباطات برای سرمایه گذاری در صندوق خطرپذیر را از دیگر اقدامات این وزارتخانه در زمینه افزایش مشاركت بخش خصوصی در حوزه های كسب و كار فضا پایه نام برد و خاطرنشان كرد: علاوه بر این در تلاش هستیم تا منابع اطلاعاتی آزادسازی شود تا بخش خصوصی و شركت های استارت آپی بتوانند با استفاده از این داده ها، خدمات فضا پایه خویش را عرضه كنند.
به گفته وزیر اطلاعات، همینطور كسب وكارهای فضا پایه، یك فضای نوپا است، ولی روند رو به رشدی دارد و ما برنامه هایی برای تقویت این نوع كسب وكارها داریم.
** بودجه پژوهش های فضایی/سازماندهی پروژه های فضایی كشور توسط پژوهشگاه فضایی
جهرمی با تاكید بر این كه بودجه های پژوهشی حوزه فضایی افزایش داشته است، در این باره اظهار داشت: علیرغم بودجه های سایر حوزه ها، بودجه پژوهشگاه فضایی افزایش مناسبی داشته است.
وی در عین حال اشاره كرد: ما اعتقاد داریم كه باید ساختار فعالیت های علمی پژوهشگاه فضایی تغییر یابد، به گونه ای كه پژوهشگاه فضایی بعنوان مدیر فعالیت فضایی اقدام نماید و دانشگاه ها بر مبنای برنامه های پژوهشگاه فضایی وارد پژوهش های فضایی شوند.
به گفته وزیر ارتباطات با چنین نگاهی زنجیره ای از آموزش، دانش و فناوری با نخ تسبیح پژوهشگاه فضایی تولید می گردد و از این طریق پروژه های فضایی سازماندهی خواهد شد.
وی در مورد طراحی و ساخت ماهواره های بیشتر در كشور، در این باره توضیح داد: پیشرفت صنایع فضایی باعث توسعه سایر بخش های فناوری می شود، ضمن این كه باعث افزایش رشد اقتصادی و بهره وری ها هم می گردد. از این رو ما هزینه های مربوط به بخش فضایی را هزینه كرد نمی دانیم، بلكه سرمایه گذاری است چون كه سبب بهبود شاخص های بهره وری در كشور خواهد شد.
** همكاری با سایر كشورها
جهرمی در بخش دیگری از صحبت هایش با بیان این كه ایران در حوزه های فضایی سابقه خوبی برای همكاری با كشورهای دنیا نداشته است، اظهار نمود: ولی ما همواره اعلام نموده ایم كه فناوری و دانش، تحریم پذیر نیست و محیط زیست هم میراث همه بشریت است.
وی افزود: ولی ما بر این اساس با كشورهایی كه همكاری داریم مانند آذربایجان، پیشنهاد طراحی و ساخت یك ماهواره مشترك را مطرح كرده ایم كه مورد استقبال قرار گرفته است.
وزیر ارتباطات در ادامه از اعلام فراخوانی برای طراحی و ساخت ماهواره ها از جانب شركت های بخش خصوصی داخلی اطلاع داد و در این باره اظهار داشت: این فراخوان برای ساخت ماهواره های مخابراتی است كه با مشاركت بخش خصوصی صورت می گیرد.
وی با بیان این كه در این زمینه با چالش هایی مواجه هستیم، اظهار نمود: در اختیار قرار دادن نقطه مداری برای این نوع ماهواره ها همچون این چالش ها بوده است كه با مذاكراتی كه با كمیسیون تنظیم مقررات بعنوان یك نهاد تصمیم گیر صورت گرفته است، پیشنهاداتی در این زمینه عرضه شد تا نقطه مداری در اختیار ماهواره های ساخته شده بخش خصوصی قرار گیرد.
جهرمی با اشاره به این كه این مذاكرات در جریان است، افزود: ماهواره ای كه توسط شركت های ایرانی ایجاد می شود، متعلق به كل نظام است و از جانب دیگر پروژه هایی كه در بخش های دولتی اجرایی می شود، علاوه بر این كه گران است، از چالاكی لازم برخوردار نیست، ولی اپراتورها با سرعت بیشتری می توانند به ساخت ماهواره های مخابراتی دست یابند و این حركت هم برای اقتصاد سودآور است.
** كاهش اثر تحریم ها به اینترنت
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اثرات تحریم و دسترسی كشور به خدمات اینترنت، اظهار داشت: با عنایت به این كه آثار تحریم ها می تواند دسترسی كشور به اینترنت را مختل كند، از این رو ما با كشورهای منطقه مذاكراتی را برای انجام همكاری های دو جانبه اجرایی كرده ایم تا بتوانیم با استفاده از این همكاری ها پایداری در ارتباطات را بهبود بخشیم.
وی با بیان این كه این مذاكرات با كشورهایی همچون آذربایجان، ارمنستان، عمان و عراق صورت گرفته است، اظهار داشت: اپراتورها هم در حال مذاكره با طرف های این كشورها هستند تا علاوه بر كاهش فواصل كشورهای منطقه، پایداری در شبكه ها را هم افزایش دهیم.
** سرنوشت ماهواره مصباح
وزیر ارتباطات همینطور با اشاره به طراحی و ساخت ماهواره مشترك با یكی از كشورهای اروپایی، در این رابطه، اشاره كرد: این ماهواره كه ساخت آن به آخر رسیده است، سال ها منتظر پرتاب است، ولی هم اكنون این ماهواره در یكی از كشورهای اروپایی نگهداری می گردد و هیچ همكاری با ما در زمینه این ماهواره صورت نگرفته است.
وی با تاكید بر این كه استفاده از این ماهواره كاملا صلح آمیز و در جهت بهبود زندگی، بهبود منابع آبی و امنیت غذایی است، افزود: از سال ۸۰ این ماهواره منتظر پرتاب است و به بهانه های مختلف پرتاب نشده است.
جهرمی با اشاره به این كه ایران نمی تواند در پرتاب ماهواره ها معطل بماند، اظهار داشت: بر این اساس مبادرت به طراحی ماهواره هایی كردیم كه ساخت ماهواره "دوستی" به آخر رسیده است و مقرر است در ارتفاع ۲۵۰ كیلومتری با استفاده از ماهواره بر "سفیر" قرار گیرد.
وی ماهواره "پیام" دانشگاه امیركبیر را از دیگر ماهواره های آماده پرتاب كشور نام برد و در این باره اظهار داشت: اگر صلاح مسئولان نظامی كشور این باشد كه این ماهواره بومی با پرتابگر "سیمرغ" پرتاب شود، این آمادگی وجود دارد؛ چون كه قبلا تست های آن انجام شده است.1397/10/17
14:04:08
5.0 /5
4458
تگهای خبر: امنیت , باد , بو , پارك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۵

گل بخر

سفارش گل و گیاه

golbekhar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل بخر محفوظ است