گزارش ایسنا از پروژه ترسیب كربن در ابركوه

اجرای طرح ترسیب كربن در یزد

اجرای طرح ترسیب كربن در یزد به گزارش گل بخر «ترسیب كربن» طرحی می باشد كه در استان یزد در حال اجرا است. به قول امیرمسعود پویافر - معاون دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور- كارهای مشاركتی و فعالیت های توسعه روستایی و تولید معیشت پایدار و مبارزه با فقر در این پروژه دیده شده است.به گزارش گل بخر به نقل از ایسنا، طی سال های گذشته با نگاهی كه نسبت به ارتباط تخریب منابع طبیعی با فقر اقتصادی بوجود آمده و دركی كه از رابطه دو سویه این دو مقوله فراهم شده است؛ آژانس های بین المللی درصدد برآمدند تا با استفاده از تامین معیشت پایدار مسیر احیای منابع طبیعی را هم تحقق بخشند.
شواهد از آن حكایت می كند كه این رابطه دو سویه بین تخریب منابع طبیعی و فقر جزو اصول راهبردی كنوانسیون تغییر اقلیم و تنوع زیستی است و این اعتقاد وجود دارد كه جلوگیری از تخریب سرزمین در گرو تولید معیشت پایدار است و احیای وضعیت معیشت روستاییان منجر به احیای منابع طبیعی روستا خواهد شد. از همین رو كارشناسان داخلی در صدد تدوین یك سند تحت عنوان ترسیب كربن به منظور توسعه اقتصادی روستا و در نهایت احیای منابع طبیعی برآمدند.

پروژه ترسیب كربن به عنوان یك طرح اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی در اوایل سال ۱۳۸۳، كار خویش را در منطقه سربیشه استان خراسان جنوبی شروع كرد. هدف اصلی این پروژه احیای منابع طبیعی تخریب شده منطقه بود كه از محل اعتبارات صندوق محیط زیست جهانی (GEF) با مشاركت مالی دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور تامین مالی شد. آژانس اجرایی هم كه پول را از «جف» دریافت و در ایران هزینه می كرد، دفتر عمران ملل متحد (UNDP) بود. به طوركلی ترسیب كربن پروژه ای است كه حفظ منابع طبیعی موجود و احیای منابع طبیعی تخریب شده را با استفاده از تولید معیشت پایدار برای روستاییان دنبال می كند.

هفته گذشته بازدید از سایت پروژه ترسیب كربن در روستاهای شهرستان ابركوه استان یزد به همت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور با حضور جمعی از خبرنگاران و متولیان اجرایی استان و ستادی پروژه ترسیب كربن انجام شد. در جریان این بازدید، امیرمسعود پویافر - معاون دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور- توضیحاتی كلی در مورد روند كار پروژه عرضه داد و در باره عنوان پروژه ترسیب كربن می گوید: صندوق محیط زیست جهانی در زمینه های مختلف از جمله كاهش تخریب سرزمین، تنوع زیستی، تغییر اقلیم، فقر و... كمك می نماید. بزرگترین زمینه كاری كه «جف» هزینه بیشتری برای آن پرداخت می كند، مقوله تغییر اقلیم است. به همین علت برای متقاعد كردن جف به منظور تامین اعتبارات، طرح با تمركز بر ترسیب كربن به عنوان یكی از راهكارهای مهم تغییر اقلیم تدوین شد.

معاون دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها با اشاره به اینكه امسال استان های خراسان شمالی و جنوبی هر یك جداگانه یك میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و استان های گلستان و یزد هر یك ۹۰۰ میلیون تومان بودجه دولتی دارند، تاكید می كند: پروژه ترسیب كربن با استفاده از تولید یا احیای منابع طبیعی و پوشش گیاهی به دنبال جذب كربن اتمسفر است ازاین رو پروژه حفظ پوشش گیاهی منطقه یا احیای آن را با جدیت دنبال می كند.
دو مؤلفه اصلی پروژه ترسیب كربن
پویافر با تاكید بر اینكه تخریب عرصه های منابع طبیعی با بحث معیشت ارتباط تنگاتنگی دارد، تصریح می كند: پروژه ترسیب كربن به دنبال آن است كه دلیل تخریب منابع طبیعی را كه امرار معاش روستایی است؛ كنترل كند. به همین علت این پروژه روی دو مولفه اصلی سرمایه گذاری كرد كه یكی بحث های اكوسیستمی، اكولوژی و احیای منابع طبیعی و دیگری مسائل اقتصادی و اجتماعی است كه با معیشت جوامع روستایی سر و كار دارد.


وی می افزاید: با دقت روی جزئیات طرح متوجه می شویم كه كارهای مشاركتی و فعالیت های توسعه روستایی و تولید معیشت پایدار و مبارزه با فقر در این پروژه دیده شده است.
سه گام اصلی پروژه ترسیب كربن
معاون دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها با اشاره به اینكه پروژه ترسیب كربن، سه گام اصلی دارد، می گوید: گام اول تولید یا تقویت سرمایه اجتماعی است كه به اسم گروه های توسعه روستایی شناخته می شود. گام دوم تولید یا تقویت سرمایه اقتصادی است كه عنوان صندوق های خرد اعتباری روی آن گذاشته شده است و گام سوم تشكیل تعاونی توسعه در منطقه است.

وی با اشاره به اینكه مهمترین فاز پروژه بخش اجتماعی است، اظهار داشت: ۷۰ درصد زمان پروژه به تشكیل گروه های توسعه ای اختصاص داده می گردد چون صندوق اقتصادی را می توان در عرض یك هفته تشكیل داد اما مهمتر كار اجتماعی و تولید پتانسیل اجتماعی در روستاها است.
بازدید از مزرعه زعفران در روستای بداف


بعد از ورود گروه خبرنگاران به شهرستان ابركوه، آنان در ابتدای از مزرعه زعفران یكی از كشاورزان روستای بداف به نام محمد نیكخواه بازدید كردند كه در جریان اجرای پروژه ترسیب كرین در این روستا نسبت به كاشت زعفران در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر اقدام كرده بود. وی در توضیح همكاری خود با پروژه ترسیب كربن به خبرنگار ایسنا می گوید: از دو سال پیش پروژه ترسیب كربن در روستای بداف شروع به كار كرد. اهالی روستا در این مدت توانسته اند از صندوق خرد روستایی برای تولید معیشت در زمینه كشاورزی و دام استفاده كنند. من هم برای كاشت زعفران حدود دو میلیون تومان از صندوق روستایی وام گرفتم كه سال پیش كاشته شد و همین روزها در حال برداشت محصول آن هستم كه خوشبختانه محصول خوب و مرغوبی است و سبب شده بقیه اهالی روستای بداف هم دنبال كاشت زعفران باشند.

نیكخواه كه علاوه بر كاشت زعفران در زمینه نگهداری مرغ های خانگی در قالب پروژه ترسیب كربن فعالیت می كند، توضیح می دهد: حدود دو ماه پیش با كمك وام دو میلیون تومانی صندوق روستایی، ۱۶۰ جوجه خریداری كردم و در گوشه ای از حیاط خانه از آنها نگهداری می كنم البته بیشتر كارهای مربوط به نگهداری مرغ ها را همسرم انجام می دهد. به نظرم نگهداری از مرغ های خانگی می تواند هم برای خانم ها سرگرمی و هم محل كسب درآمد باشد.وی با اشاره به اینكه ترسیب كربن سبب شده كه خیلی از اهالی روستا دور هم جمع شوند و درباره مسائل مختلف با هم مشورت كند، می گوید: امسال كاشت زعفران به طور آزمایشی انجام شد و خیلی از روستاییان منتظر بودند كه نتیجه آن را ببینند و الان خیلی از آنها راغب هستند كه در این زمینه كار كنند.

حسین طالبی از اهالی روستای بداف هم به ایسنا می گوید: طی هشت سال قبل تقریبا هیچ بارندگی نداشتیم. قنات هایی هم كه داشتیم خشك شده اند و هم اكنون آبیاری كشاورزی با آب چاه انجام می گردد.

وی در مورد تاثیر اجرای پروژه ترسیب كربن اظهارمی كند: خیلی از اهالی روستا كه به شیراز یا تهران مهاجرت كرده بودند به روستا برگشته اند و تلاش می كنند دوباره كار خویش را در روستا شروع كنند.

به گزارش گل بخر به نقل از ایسنا، محمدرضا آخوندی-مدیركل منابع طبیعی استان یزد- در جریان بازدید خبرنگاران از زمین كشاورزی یكی از اهالی روستای بداف كه در قالب پروژه ترسیب كربن به كشت زعفران پرداخته است، با اشاره به اینكه در روستای بداف از شهرستان ابركوه پروژه ترسیب كربن از سال ۱۳۹۳ آغاز شد، می گوید: در ۱۲ روستای ابركوه در سطح ۷۰ هزار هكتار پروژه ترسیب كربن در حال اجرا می باشد.

به گفته وی زعفران كاری از جمله مهمترین كارهای توسعه ای است كه در روستای بداف و سایر روستاهای ابركوه در مساخت پنج هكتار انجام شده است.

مدیركل منابع طبیعی استان یزد با اشاره به تشكیل صندوق های خرد اعتباری با مشاركت روستاییان می گوید: تولید كمپوست، زعفران كاری، نانوایی، مرغداری و... از جمله مهمترین فعالیت های اقتصادی است كه با استفاده از پروژه ترسیب كربن در ۱۲ روستای شهرستان ابركوه آغاز شده است. افزون بر این پروژه ترسیب كربن امسال به شهرستان خاتم كه در مجاورت شهرستان ابركوه قرار دارد، گسترش یافته است.

آخوندی با اشاره به اینكه پیش از شروع هر كاری، كلاس های آموزشی برای بهره بردار برگزار می شود، اظهارمی كند: منابع طبیعی استان یزد در تمام مراحل كاشت، داشت، برداشت و بازاریابی در كنار بهره برداران است. این زنجیره تا رسیدن به بازار فروش مورد حمایت كامل پروژه ترسیب كربن قرار می گیرد.


به گزارش گل بخر به نقل از ایسنا، اكبر سهرابی - مشاور اشتغال زایی پروژه ترسیب كربن سازمان جنگل ها- با تاكید بر اینكه مطالعات نخستین كار در اجرای پروژه ترسیب كربن است، می گوید: اطلاعاتی كه با استفاده از جوامع محلی در اختیار ما قرار می گیرد، مبنای برنامه ریزی ها است. در مرحله بعد اطلاعات را توسط متخصصان و اساتید دانشگاه ها بررسی و ارزیابی می كنیم تا ببینیم پتانسیل های معرفی شده برای روستا تا چه حد امكان دستیابی به بازار را دارد. مرحله بعد وارد كردن مردم به فاز پایلوت تولید است كه به صورت آزمایشی تولید حداقلی محصول صورت می گیرد.

وی می افزاید: در این پروژه بر تولید زنجیره ارزش كسب و كار تمركز داریم یعنی از ابتدای كار تا انتهای آن را كه یك محصول به فروش می رسد پیگیری می كنیم. بعد از بررسی ها در شهرستان ابركوه متوجه شدیم؛ یكی از ظرفیت های مهم منطقه كاشت زعفران به عنوان یك محصول كم آب براست كه با عنایت به بحران آب این منطقه صرفه اقتصادی هم خواهد داشت.

مشاور اشتغال زایی پروژه ترسیب كربن سازمان جنگل ها اظهارمی كند: سال قبل با مشورت كارشناسان و برگزاری كارگاه آموزشی فازهای كاشت زعفران در مساحت های ۲۰ متر، ۵۰ متر و حتی ۱۰۰۰ متر شروع كردیم و در تمام این مدت تلاش داشتیم زعفران كاری با روش های جدید تطابق داشته باشد. برنامه ریزی ما این است كه در هر هكتار برداشت حداقل ۲۰ كیلوگرم زعفران سرگل داشته باشیم.

به گفته سهرابی، در مرحله اول كار را با تعداد محدودی از مردم آغاز كرده ایم و با روش اصولی آن را مدیریت می كنیم. بعد از مشخص شدن نتایج مثبت این اقدام، مردم روستا خود داوطلبانه وارد اجرای آن می شوند. هم اكنون با اجرای طرح كاشت زعفران در ابركوه تعداد زیادی از روستاییان، متقاضی طرح كاشت زعفران شده اند البته باید در زمینه بسته بندی، برندسازی و گسترش مشاغل بوجود آمده هم فعالیت كنیم.

در جریان بازدید از سایت ترسیب كربن ابركوه، از یك نانوایی در روستای رحمت آباد دیدن كردیم. اصغر فلاح یكی از اهالی روستای رحمت آباد است كه با كمك و همراهی همسرش از سال پیش با كمك صندوق خرد روستایی و دریافت وام ۷ میلیون تومانی از این صندوق توانست یك واحد نانوایی راه بیندازد. او به علت كیفیت خوب نان هایش از شهرهای مختلف سفارش می گیرد.فلاح می گوید: علاوه بر سوپرماركت های ابركوه، از شهرهای تهران، شیراز و اصفهان مشتری داریم و با اینكه از ۴ بامداد تا ۷ غروب كار می كنیم، جوابگوی سفارشات نیستیم. از درآمد نانوایی راضی هستیم. البته اگر بازپرداخت ۴۳۰ هزار تومانی وام به اتمام برسد، وضعیت درآمدمان بهتر خواهد شد.

به گفته مسئولان استانی بعد از الگوپذیری در روستاها، تولید زنجیره ارزش نان در روستای رحمت آباد برنامه بعدی پروژه ترسیب كربن است. افزون بر این مشاغل، پروژه در زمینه خیاطی، قالیبافی، پرورش بلدرچین، تولید دام اصلاح شده، درست كردن ترشی خانگی و... سرمایه گذاری می كند.

در ادامه این بازدید، در دفتر صندوق توسعه پایدارروستای اسفندآباد حسین موسوی نیا - رئیس پروژه ترسیب كربن در یزد- با اشاره به اینكه از بین جمعیت ۴۵۰۰ نفری در بخش بهمن از شهرستان ابركوه، تا كنون ۱۷۰۰ نفر عضو صندوق خرد روستایی شده اند، می گوید: طرح ترسیب كربن یك ماهیت اقتصادی-اجتماعی دارد و بر همه روشن است كه حركت های اجتماعی بطئی و تدریجی است اما خوشبختانه برگزاری جلسات مختلف و پیگیری مستمر طرح سبب اعتمادسازی بین روستاییان شده است.مدل پنج سرمایه ای در پروژه ترسیب كربن

وی با اشاره به اینكه در روستاهای ابركوه به دنبال تقویت پنج سرمایه طبیعی، اجتماعی، اقتصادی فیزیكی و مالی هستیم، تاكید می كند: سرمایه های اجتماعی و مالی در روستاهای ما بسیار ضعیف است كه مهمترین و دشوارترین بخش كار ما است ازاین رو ابتدا باید بر تولید سرمایه اجتماعی تمركز كنیم سپس با استفاده از آن به دنبال فراهم آوردن سرمایه مالی باشیم.

رئیس پروژه ترسیب كربن استان یزد با اشاره به اینكه دیدگاه ما به صندوق توسعه روستایی صرفا مالی نیست، می گوید: این صندوق تلاش دارد حركت هایی را در اشتغال و معیشت با در نظر گرفتن موقعیت مالی ضعیف افراد تولید كند. در صندوق ها فرصت برابر برای اهالی روستا و توزیع منابع صورت می گیرد و اغلب افراد به طور یكسان به امكانات و منابع دسترسی پیدا می كنند.

موسوی نیا با تاكید بر اینكه امتیاز پروژه ترسیب كربن این است كه فعالیت های انجام شده توسط مردم از ابتدا تا آخر توسط متولیان پروژه پیگیری می شود، اظهارمی كند: تا زمانی كه كار به نتیجه نرسیده مجریان پروژه آن را رها نمی كنند. افزون بر این، كسب اطلاعات و دانش پیش از آغاز هر نوع فعالیت اقتصادی به عنوان محور كار پروژه ترسیب كربن دنبال می گردد.
تاثیر پروژه ترسیب كربن در توقف سیل مهاجرت روستاییان
به گفته رئیس پروژه ترسیب كربن استان یزد یكی از اهداف پروژه آن است كه سیل مهاجرت ها را تا حدی متوقف و روند آن را كُند كند. ادعا نمی كنیم كه پروژه می تواند روند مهاجرت روستاییان را معكوس كند اما معتقدیم این طرح قادر است در تغییر مسیرسیل مهاجرت ها اثرگذار باشد.


در این جلسه، ابراهیم كارگر - مسئول صندوق توسعه پایدار روستایی و عضو شورای روستای بداف- نیز در موررد روند شكل گیری صندوق توسعه روستایی می گوید: جلسه توجیحی صندوق خرد روستایی با حضور روستاییان برگزار گردید. در تولید صندوق، مردم مهمترین نقش را داشتند و انتخاب مسئول صندوق، حسابدار و منشی با استفاده از خود مردم صورت گرفت.

وی اضافه كرد: در روستای بداف ۲۵ گروه وجود دارد كه پس انداز خویش را از مبلغ ۵۰۰۰ تومان تا ۲۵ هزار تومان به سرگروه خود تحویل می دهند و آخر هر ماه این سر گروه ها، مبالغ جمع آوری شده را در اختیار صندوق روستا قرار می دهند.

مسئول صندوق توسعه پایدار روستای بداف با اشاره به اینكه هیچ گونه الزامی در مورد مبلغ وجود ندارد، اظهار داشت: این صندوق در روستای بداف كار خویش را از دی ماه سال ۹۴ آغاز كرده و تابحال از پس انداز اهالی روستا به حدود ۵۰ نفر از مبالغ ۵۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و نیم وام داده شده است.

كارگر در ادامه اظهاركرد: از هشت ماه پیش وجوه دریافتی را در یكی از بانك ها سرمایه گذاری می كنیم. تابحال با همین پس اندازها توانسته ایم دو، سه وام از صندوق قرض الحسنه بانك رسالت دریافت كنیم. وام دریافتی بین اهالی كه درخواست تسهیلات داشتند، تقسیم شد.
۴۰ هزار هكتار بیابان زدایی در پروژه ترسیب كربن
اجرای طرح بیابان زدایی از دیگر برنامه هایی است كه در قالب پروژه ترسیب كربن به طور مشاركتی بین منابع طبیعی استان و مردم بومی منطقه انجام می گردد. در ابركوه در قالب این پروژه، ۴۰ هزار هكتار بیابان زدایی در حال انجام است. محمود فتاحی-رئیس اداره بیابان منابع طبیعی استان یزد - در این باره می گوید: از ۵۳۲ هزار هكتار كانون بحرانی فرسایش بادی در استان یزد، حدود ۷۶ هزار هكتار در منطقه ابركوه است. از میان ۷۶ هزار هكتار ۱۲ هزار هكتار در بالادست روستای اسفندآباد، هارونی و اسدآباد است كه ۴۰ هكتار بیابان زدایی در این منطقه انجام شده.وی با اشاره به اینكه طرح بیابان زدایی به صورت مشاركتی انجام شده است، خاطرنشان كرد: باآنكه فعالیت های بیابان زدایی اقدامات حاكمیتی به حساب می آید اما ۴۰ هكتار بیابان زدایی در روستاهای ابركوه با مشاركت جوامع محلی و در قالب پروژه ترسیب كربن و با كمك صندوق های توسعه روستایی انجام شده است.
۹. ۴ میلیارد تومان؛ خسارت ناشی از فرسایش باد
رئیس اداره بیابان منابع طبیعی استان یزد اظهار داشت: طبق برآوردها خسارات ناشی از بیابان زایی، فرسایش بادی و طوفان های شنی به مراكز زیستی و اقتصادی یزد سالانه ۹. ۴ میلیارد تومان است. البته هنوز ارزیابی درستی در مورد هزینه های ناشی از فرسایش بادی و طوفان ها در حوزه بهداشت و درمان وجود ندارد. گیاه طاق در این مناطق كاشته شده كه بعد از چهار سال آبیاری دیگر به آب نیاز ندارد.


تولید ۱۳۰۰ تن كمپوست در ابركوه
به گزارش گل بخر به نقل از ایسنا یكی از فعالیت های انجام شده در روستاهای ابركوه تولید كمپوست است كه با حمایت پروژه ترسیب كربن امكان اجرا دارد. تابحال در سایت پروژه ترسیب كربن ابركوه سه واحد تولید كمپوست بوجود آمده است كه یكی در روستای حسین آباد و دو روستای دیگر در روستای هارونی مستقر است. در سه واحد كمپوست ابركوه تابحال حدود ۱۳۰۰ تن كمپوست تولید و استفاده شده است. تولید كمپوست نیاز به تجهیزات خاصی ندارد و بیشتر یك فن و مهارت است. تركیب كمپوست؛ خار و خاشاك، كود حیوانی شامل كود گوسفند، گاو، مرغ، آهك و سایر مواد است كه در كمتر از ۲۰ روز كمپوست شكل می گیرد.

مصرف كمپوست سبب افزایش مقاومت خاك و كاهش مصرف آب می گردد همینطور در كاهش استفاده از سموم اثرگذار است. برای این كار از صندوق توسعه روستایی وام پرداخت گردید.

حسین موسوی نیا - رئیس پروژه ترسیب كربن در یزد- در این باره خاطرنشان كرد: فرآیند تولید كمپوست نسبت به ورمی كمپوست راحت تر است و به زمان و هزینه كمتری نیاز دارد همینطور ریسك كمتری دارد. دانش تولید كمپوست با استفاده از پروژه ترسیب كربن در خراسان جنوبی گرفت. متقاضیان اجرای این طرح بعد از گذراندن دوره آموزشی روی این زمینه كار كرده اند.

وی با اشاره به اینكه برای تولید كمپوست از صندوق توسعه روستایی پرداخت وام صورت گرفته است، اظهار داشت: برای هر تن تولید كمپوست ۱۷۰ هزار تومان هزینه نیاز است و قیمت آن در بازار برای فروش حدود ۳۰۰ تومان است كه تقریبا ۸۰ درصد آن سود است. حدود ۶۰ تن از كمپوست تولیدی در ابركوه به شهردای ید و ابركوه فروخته شد و مقدار بیشتر كمپوست تولیدی توسط خود تولیدكنندگان برای اراضی كشاورزی استفاده شد كه از اثرگذاری آن در افزایش تولید بسیار راضی بودند و تمایلی به فروش آن نداشتند اما پروژه به منظور اجرای دقیق تر و تكمیل چرخه تولید و فروش بخشی از این را به دستگاه ها عرضه كرد. تجربه موفق كمپوست سبب شد تعدادی از روستاییان متقاضی تولید كمپوست شوند.
اجرای طرح ترسیب كربن در ۱۸ استان كشور
به گزارش گل بخر به نقل از ایسنا، فرهاد سرداری -مدیركل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور- با اشاره به اینكه طرح ترسیب كربن همان طرح مدیریت مشاركتی منابع طبیعی و توسعه پایدار روستایی است و هم اكنون در ۱۸ استان كشور و در قالب ۲۳ سایت در حال اجراست، اظهار داشت: پروژه ترسیب كربن یكی از ۱۰ پروژه برتر آسیا و اقیانوسیه شناخته شده است و این امكان وجود دارد كه طی سه سال آینده این پروژه درتمامی استان های كشور توسعه یابد.

وی اضافه كرد: ۷۰۰ روستا در محدوده این طرح قرار گرفته اند كه ۳۰۰ روستا پایلوت هستند و ۱۲۷هزار نفر با این پروژه سروكار دارند. پروژه ترسیب كربن در یزد هم به علت مشاركت پذیری مردم بیشترین توفیق را داشته و هم اكنون در مساحت ۷۰ هزار هكتار و درسطح ۱۲ روستای شهرستان ابركوه یزد در حال اجرا می باشد.مدیركل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها ضمن اشاره به برخی انتقادان به پروژه ترسیب اظهار می كند: برخی ادعا می كنند اقداماتی مانند تولید اشتغال و رفع فقر كه در این پروژه دنبال می شود، ربطی به منابع طبیعی و سازمان جنگل ها ندارد و این سازمان باید مسائل مربوط به منابع طبیعی، حفاظت، كاشت درخت و نظایر آن را دنبال كند اما باید توجه داشته باشیم كه دبیرخانه كنوانسیون مبارزه با بیابان زایی در سازمان جنگل هاست و زمینه های كاری ما علاوه بر این موارد، مسائلی مانند تولید شغل و رفع فقر را هم در بر می گیرد.

سرداری تاكید می كند: اگر روند كار به شكل كنونی پیش رود تقریبا در سه سال آینده تمام استان های كشور و در حدود ۱۰ سال آینده تمام شهرستان های كشور دارای یك پایلوت در زمینه طرح ترسیب كربن خواهند شد.
انتقاد به موازی كاری در امور توسعه روستایی
امیر مسعود پویافر -معاون دفتر بیابان سازمان جنگل ها- نیز ضمن انتقاد از عملكرد برخی دستگاه ها در امور توسعه روستایی، با اشاره به اینكه در شرایط كنونی ۱۰ تا ۱۳ ارگان در كشور در زمینه توسعه روستایی فعالیت می كنند، می گوید: معاونت توسعه روستایی، كمیته امداد، بنیاد مستضعفان، اتاق بازرگانی، خیرین، انواع بانك ها و... كارهای مربوط به توسعه روستایی را انجام می دهند كه این مورد سبب موازی كاری و حتی گاه متضادكاری بین بخش های مختلف می گردد.
توسعه روستایی بستر مانور سیاسی
وی می افزاید: متاسفانه ارگان های مختلف با عملكرد بدی كه در روستاها داشته اند؛ سبب تولید نوعی بدبینی در روستاییان شده اند و همین مبحث كار ما را برای توسعه اجتماعی در روستاها سخت تر كرده است. در این میان بزرگترین مشكل آن است كه همه این ارگان ها توسعه روستایی را در تشكیل نهاد اقتصادی می بینند و متاسفانه اغلب ارگان هایی كه در زمینه توسعه روستایی فعالیت می كنند؛ دنبال مانور سیاسی هستند و به بلوغ فكری توجه نمی كنند.
مشاركت مالی روستاییان در پروژه ترسیب كربن
پویافر با تاكید بر اینكه در پروژه ترسیب كربن و در جریان تشكیل صندوق خرد اعتباری به هیچ وجه، هبه و بخشش نداریم، می گوید: همه تسهیلات در قالب وام پرداخت می گردد و در تمام اقدامات انجام شده در روستا باید مردم خودیاری بیاورند. بیشترین تمركز پروژه در تولید سرمایه اجتماعی است.

مدیركل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها با اشاره به اینكه صندوق خرد اعتباری دو نوع وام خدماتی و تولیدی دارد، اظهار می كند: وام خدماتی به منظور جلب اعتماد و انجام كارهای فوری داده می گردد. برای مثال وامی است كه در زمینه درمان، خرید جهیزیه، وام كمك تحصیلی و حتی انجام سفر زیارتی در اختیار روستاییان قرار می گیرد. حسن بزرگ وام خدماتی به این است كه سبب شكسته شدن دیوار بی اعتمادی می گردد.

پویافر در انتها می گوید: بعد از این مرحله وارد احداث مشاغل به هدف ارتقای معیشت روستایی می شویم تا كار ترسیب كربن پایداری داشته باشد كه با عنایت به ظرفیت های روستا و كشش بازار، برنامه كسب و كار برای یك روستا طراحی می گردد.

به گزارش گل بخر به نقل از ایسنا، سفر یك روزه خبرنگاران به استان یزد، بعد از بازدید از روستاهای بداف، رحمت آباد، اسفندآباد و هارونی به منظور بررسی روند اجرای پروژه ترسیب كربن در سایت ابركوه یزد به آخر رسید.

ایسنا-زینب رحیمی 

1396/08/26
19:31:19
5.0 /5
5156
تگهای خبر: آبیاری , باد , جنگل , دریا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۱

گل بخر

سفارش گل و گیاه

golbekhar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل بخر محفوظ است