سفارش های هواشناسی كشاورزی با محوریت كاهش مصرف آب

سفارش های هواشناسی كشاورزی با محوریت كاهش مصرف آب گل بخر: اداره هواشناسی كشاورزی سفارش های این هفته خویش را با محوریت آبیاری در فصل تابستان صادر و تصریح كرد كه در شرایط اقلیمی سال جاری و افزایش دما، آبیاری شبانه بخصوص در مناطق شور مفیدتر است همینطور سفارش كرد كه برای كاهش خسارت خشكسالی و حفظ رطوبت خاك از مالچ بعنوان خاك پوشش استفاده گردد.به گزارش گل بخر به نقل از ایسنا، توصیه های هواشناسی كشاورزی برای امروز (۲۱ تیرماه) تا روز سه شنبه (۲۶ تیرماه) برای استان های مختلف كشور به شرح زیر است:

استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به نوسانات دمایی

• پایش و كنترل بیماری سفیدك در مزارع سبزی و صیفی

• پایش آفت زنجره مو در تاكستان ها برای انجام مبارزه بموقع

• حذف شاخه های اضافی خشك، پاجوش ها و نرك ها در باغات

• مبارزه با علف های هرز كف باغات

• انجام اقدامات كنترلی برای پیشگیری از شیوع بیماری های قارچی، باكتریایی و ویروسی در باغات میوه

• استفاده از كودهای ریزمغزی بر مبنای نیاز در باغات

• پایش آفات زنجره مو در تاكستانها برای انجام مبارزه به موقع (خروج حشره كامل) با آنها

• آبیاری شبانه صیفی جات (خودداری از آبیاری در مواقع گرمی هوا)

• زراعت:

• خودداری از روشن كردن آتش در مجاورت مراتع و مزارع

• مبارزه با مگس گلرنگ در مزارع دیم

• مبارزه با آفت آگروتیس در مزارع نخود با رجوع به كارشناسان مراكز جهاد كشاورزی

• استفاده از نوار تیپ در زراعت های بهاره برای صرفه جویی و كاهش مصرف آب كشاورزی

• مدیریت عملیات آبیاری در زراعت های بهاره برای جلوگیری از تنش های آبی

• انجام عملیات وجین علف های هرز در زراعت های بهاره(چغندرقند، سیب زمینی، پیازو ذرت...)

• تغذیه بهینه محصولات زراعی بهاری با استفاده از كودهای محلول با نظر كارشناسان فنی

• مبارزه با علف های هرز مزارع ذرت با نظر كارشناسان فنی

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• جابجایی كندوهای عسل و انتقال آنها به مناطق خنك تر

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

• شیلات:

• پاكسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی

• استان های كرمانشاه، كردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و كهگیلویه و بویر احمد:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به نوسانات دمایی

• استفاده از كودهای ریزمغذی بر مبنای نیاز در باغات

• انجام آزمون برگ در باغات میوه

• كنترل به موقع كنه های نباتی درباغات میوه ومصرف سموم مناسب بر مبنای وضعیت بیولوژیكی آفت

• كنترل سفیدك های حقیقی در باغات و تاكستان ها

• تنظیم زمان آبیاری در ساعات خنك روز

• مبارزه با گیاه انگلی سس

• مبارزه با شپشك واوی در باغات سیب

• زراعت:

• آبیاری منظم كشت كلزای بهاره و مصرف كود سرك

• قطع آبیاری در مزارع سیر دو هفته پیش از برداشت

كاشت ذرت علوفه ای با دستگاه ردیفكار پنوماتیك

• بازدید مزارع كلزای پاییزه در مورد زمان مناسب برداشت

• استفاده از كودهای ریزمغذی و پتاس بالا در مزارع سیر و صیفی

• ردیابی مزارع گندم در مورد نابودی سن گندم

• مزارع چغندرقند از نظر فعالیت كك ها و هم شیوع احتمالی بیماری سفیدك مورد پایش قرار گیرد.

• آبیاری مزارع چغندر قند و وجین و تنك مرحله اول به همراه كود سرك در مزارع چغندرقند

• آبیاری مزارع در ساعات خنك شبانه روز

• دامپروری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• جابه جایی كندوهای عسل و انتقال آنها به مناطق خنك تر

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

• تنظیم دریچه كندوهای زنبورعسل با عنایت به روند افزایش دما صورت گیرد.

• شیلات:

• پاكسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی

• استان های مازندران و گیلان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به نوسانات دمایی

• با عنایت به روند افزایش تدریجی دما، كاهش فاصله آبیاری (حداقل هفته ای دو مرتبه ) با مدت زمان آبیاری حداقلی ( برای نهال های جوان و درختان بارده )

• تولید پوشش حفاظتی با توری و سایبان جهت كاهش تبخیر و تعرق در درختان میوه

• اعمال روش های صرفه جویی آب در باغ ها یا پخش پوشش های حفاظتی نظیر مالچ، كاه و كلش، براده چوب در منطقه سایه انداز و روی خاك به منظور كاهش تبخیر و تعرق از سطح خاك

• انجام تغذیه با كودهای مناسب در باغ های جدیدالاحداث میوه های سردسیری در ساعات خُنك روز

• استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوان

• محلول پاشی كودهای پتاسه و سایر عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی در ساعات خُنك روز

• كنترل آفات رایج باغ های مركبات با نظر كارشناس و با عنایت به در نظر گرفتن شرایط جوی

• زراعت:

• مصرف كود سرك در اراضی شالیزاری با عنایت به در نظر گرفتن شرایط جوی

• كنترل بیماری بلاست خوشه برنج در ارضی شالیزاری استان با عنایت به در نظر گرفتن شرایط جوی

• انجام مبارزه بیولوژیك در اراضی شالیزاری جهت كنترل نسل دوم آفت ساقه خوار برنج با نظر كارشناس با عنایت به در نظر گرفتن شرایط جوی

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• تغذیه دام ها در ساعات خُنك روز و در اختیار گذاشتن آب تمیز و خُنك به میزان كافی

• شیلات:

اكسیژن دهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی با استفاده از هواده بخصوص هنگام شب

• تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی های سردآبی

• زنبورداری:

• جابه جایی كندوهای عسل و انتقال آنها به مناطق خنك تر

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

منابع طبیعی و آبخیزداری:

• خاموش كردن كامل آتش در جنگل ها و مناطق تفرجگاهی با عنایت به افزایش دما

• استان گلستان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تهویه و راه اندازی سیستم سرمایشی در گلخانه ها و نهالستان ها با عنایت به نوسانات دمایی

• به دلیل تنش خشكی نسبت به آبیاری سبك هنگام بامداد زود و عصرها به ویژه در باغات جدیدالاحداث صورت گیرد.

• باغداران جهت حفظ و ذخیره رطوبت در خاك نسبت به ایجاد و ترمیم تشتك پای درختان، مالچ پاشی و همینطور آبیاری باغات خود اقدام نمایند.

• زراعت:

• كشاورزان برنج كار با عنایت به افزایش دما و كاهش رطوبت جهت صرفه جویی و كاهش در مصرف آب از روش آبیاری غرقابی پرهیز و برنج را بصورت متناوب آبیاری كنند.

• پیمانكاران بذر گندم و جو با عنایت به پراكنش باران دپو بذری خود حتما مسقف و محافظ شده باشند. به دلیل گرمای هوا در صورت مشاهده آفات انباری قرص گذاری شود.

• كشاورزان شالیكار از كشت بی رویه شالی در اراضی غیر نسقی جدا اجتناب كنند چون سبب شوری آب های زیرزمینی می گردد.

• كشاورزان ذرت كار كشت به صورت هیرم كاری و در ساعات عصر صورت گیرد. در مزارع ذرت ۶ تا ۷ برگی هم كود اوره سرك بصورت كود كاری پای بوته صورت گیرد.

• كشاورزان بخصوص اراضی شمالی نسبت به انجام عملیات شخم تابستانه با اجرای عملیات گیاه پزشكی اقدام نمایند.

• كشاورزان با عنایت به افزایش دما و كاهش رطوبت هوا در ایام آینده از انجام آبیاری بارانی در خلال روز پرهیز كنند.

• با عنایت به شرایط دمایی و گرمای هوا سویاكاران آب تخت مزارع را انجام دهند سپس با استفاده از ادوات خاك ورزی به تهیه بستر بذر و ترجیحاً كشت بذر را در ساعات خنك و در شب انجام دهند.

• با توجه به گرمای هوا جهت جلوگیری از تنش خشكی مزارع سویا و آفتابگردان كشت اول را آبیاری كنند.

• در صورت شوری آب آبیاری، كاهش دور آبیاری خسارت ناشی از افزایش دما را می كاهد.

• در شرایط اقلیمی سال جاری و افزایش دما آبیاری شبانه بخصوص در مناطق شور استان برای مزارع پنبه مفیدتر است.

• با عنایت به گرمای هوا در هفته جاری كشاورزان بخصوص در مناطق شمالی و شرق استان مزارع پنبه را آبیاری كنند.

• با عنایت به روند افزایشی دما در ایام اخیر و افزایش جمعیت آفت سنك بذرخوار كلزا سفارش می گردد با مشاهده این آفت در بقایای مزارع كلزای برداشت شده و در سایر مزارع (سویا، پنبه، شالی و... ) نسبت به انجام مبارزه شیمیایی با سموم سفارش شده اقدام نمایند.

• در صورت لزوم انجام سم پاشی جهت كنترل آفات در ساعات ابتدایی یا انتهایی روز با عنایت به گرمای هوا

• كشاورزانی كه از ضد عفونی بذر با سموم حشره كش غفلت كرده اند نسبت به انجام مبارزه با آفات مكنده فصل با سموم سفارش شده طبق نظر كارشناسان اقدام نمایند.

• با عنایت به گرمای هوا و احتمال سوزانندگی توسط علف كش در صورت لزوم از علف كش های خاك مصرف استفاده و از سم پاشی روی شاخ و برگ گیاهان حتی الامكان خودداری شود.

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• شیلات:

• هوادهی استخرهای پرورش ماهی با عنایت به افزایش نسبی دما

منابع طبیعی و آبخیزداری:

• با عنایت به افزایش دما و پایین بودن مقدار رطوبت هوا برای روزهای آتی پس از استراحت در مناطق تفرجگاهی نسبت به خاموش كردن كامل آتش اقدام گردد.

• استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مركزی و سمنان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش نسبی دما

• پایش آفت كنه ها در باغات با عنایت به افزایش نسبی دما

• پایش و مبارزه با سفیدك سطحی در باغات سیب با عنایت به افزایش نسبی دما

• انجام عملیات آبیاری در ساعات اولیه بامداد و یا اواخر روز با عنایت به افزایش دما

• استفاده نكردن از سموم شیمیایی با دوره كارنس بلند در سبزیجات برگی و صیفی جات كه به مرحله برداشت رسیده اند.

• رهاسازی عوامل بیولوژیك همچون زنبور تریكو گراما در باغات انار و مزارع گوجه فرنگی در ساعات آرام و ابتدایی روز

• تنظیم دور و حجم آبیاری با عنایت به افزایش دما و افزایش سرعت باد و به تبع آن افزایش تبخیر و تعرق

• زراعت:

• انجام عملیات برداشت محصولات غله در ساعات آرام روز

• خودداری از روشن كردن آتش در اطراف مزارع و مراتع با عنایت به گرم شدن هوا و خشك شدن علف های هرز و وزش باد

• مبارزه شیمیایی با علف های هرز

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به افزایش نسبی دما

• زنبورداری:

• جابه جایی كندوهای عسل و انتقال آنها به مناطق خنك تر

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

• شیلات:

• هوادهی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به افزایش نسبی دما

• خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنك روز

• استان های اصفهان و یزد:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش نسبی دما

• هرس سبز و كم كردن سطح تبخیر گیاه و تنك میوه با عنایت به كاهش شدید منابع آبی

• انتقال آب توسط لوله و برای كاهش تبخیر و حفظ رطوبت خاك از مالچ (خاك پوشش) برای كاهش خسارت خشكسالی در باغات

• ردیابی زنجره مو

• تنظیم دور آبیاری باغات و انجام آن در ساعات خنك شبانه روز با عنایت به روند افزایش دما

• حذف پاجوش های درختان انار جهت جلوگیری از آفت شته

• برداشت محصولات باغی در ساعات خنك و با رعایت اصول نگهداری وانبارداری میوه

• حذف گیاهان با نیاز آبی بالا درفضاهای سبز شهری و كشت یا غرس گونه های مقاوم به خشكی با عنایت به بحران خشكسالی

• زراعت:

• به كشاورزان مناطق مركزی استان اصفهان سفارش می گردد نسبت به كشت ارزن اقدام نمایند.

• به علت كاهش رطوبت هوا درطی روزهای آتی برداشت مزارع یونجه بلامانع است.

• زنبورداری:

• تولید سایه بان روی كندوها

• رنگ آمیزی كندوها برای كاهش اثر گرمای هوا به رنگ های سفید یا زرد

• دامداری و طیور:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با عنایت به افزایش نسبی دما

• اتخاذ تمهیدات لازم به منظور تامین آب شرب پایدار برای دام ها با عنایت به گرمای هوا

• شیلات:

• هوادهی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به افزایش نسبی دما

• خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنك روز

• دامداری و طیور و منابع طبیعی:

• خودداری از برافروختن آتش در سطح مراتع و جنگل ها با عنایت به وزش باد و افزایش دما

• اتخاذ تمهیدات لازم به منظور تامین آب شرب پایدار برای دام ها به علت شدت گرمای هوا

• استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش نسبی دما

• آبیاری باغات میوه در ساعات ابتدایی و پایانی روز

• مبادرت به مبارزه با آفت سرشاخه خوار در باغات میوه و همینطور خوشه خوار در تاكستان ها

• مبادرت به هرس سبز انگور، یك بند بالاتر از آخرین خوشه در مناطق سرد و دو بند بالاتر از خوشه در دشت و مبادرت به حذف شاخه هایی كه میوه ندارند.

• انجام عملیات فروت ست (محلول پاشی) به منظور تغذیه باغات در ساعات خنك روز

• مبادرت به تامین پوشش سایبانی در گلخانه ها برای جلوگیری از سوختگی

• زراعت:

• خودداری از روشن كردن آتش در مزارع و مراتع با عنایت به گرم شدن هوا و خشك شدن علف ها

• برداشت محصول در رطوبت مناسب با عنایت به اینكه رطوبت بالا و متقابلا خشكی زیاد سبب ریزش محصول می گردد.

• سله شكنی پنبه به منظور حفظ رطوبت خاك و مبادرت به آبیاری طی ساعات اولیه بامداد یا پس از ظهر بعد از محلول پاشی

• مبادرت به تنظیم مدار آبیاری محصولات نشائی، سبزی و صیفی جات با عنایت به نوسانات دمایی

• نسبت به بازدید از مزارع گوجه فرنگی و بادمجان اقدام گردد و در صورت مشاهده لكه مینوز در این محصولات به مراكز جهاد كشاورزی رجوع شود.

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به افزایش نسبی دما

• پشم چینی دام ها با عنایت به افزایش نسبی دما

زنبورداری:

• جابه جایی كندوهای عسل و انتقال آن ها به مناطق خنك تر

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

• شیلات:

• هوادهی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به افزایش نسبی دما

• خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنك روز

• استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و كرمان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به افزایش نسبی دما

• تنظیم و سرویس تاسیسات خنك كننده گلخانه ها

• استفاده از الگوی صحیح مصرف آب

• پرهیز از آبیاری باغات و مزارع در ساعات گرم روز

• كنترل و تقویت استحكامات گلخانه ها با عنایت به فصل بادهای ۱۲۰ روزه در شمال استان سیستان و بلوچستان

• هرس پاجوش، پیوند، مبارزه مكانیكی با علف های هرز در باغات پسته

• حذف شاخه های خشك كف باغات پسته جهت جلوگیری از گسترش سوسك های سرشاخه دار پسته

• برداشت محصولات جالیزی و باغی در ساعات اولیه روز و عصر

• آبشویی نخیلات و مركبات هنگام غروب جهت كنترل آفت كنه هر۴-۳ روز یك بار

• زراعت:

• انجام عملیات سم پاشی و كودپاشی و مزارع به ساعات خنك روز

• تسریع در برداشت غلات و رعایت موارد مراقبتی در خرمن كردن محصول

• خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی (كلش) به منظور حفظ میكروارگانیسم های خاك در مزارع برداشت شده

• زنبورداری:

• تولید سایه بان روی كندوهای زنبورعسل

• قرارگیری خروجی كندوهای زنبورعسل در قسمت بادپناه كندو

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به افزایش نسبی دما

• شیلات:

• هوادهی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به افزایش نسبی دما

• خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنك روز

• استان های فارس، هرمزگان و بوشهر:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• انجام عملیات سم پاشی و كودپاشی باغات در ساعات خنك روز

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به نوسانات دمایی

• تنظیم و سرویس تاسیسات خنك كننده گلخانه ها

• انجام عملیات آبیاری باغات با عنایت به افزایش نسبی دما

• پرهیز از آبیاری باغات و مزارع در ساعات گرم روز

• خودداری از مصرف كودهای حیوانی در گرمای بیش از ۳۵ درجه و در مناطقی كه كمبود آب دارند.

• زراعت:

• خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی (كلش) به منظور حفظ میكروارگانیسمهای خاك در مزارع برداشت شده

• انجام عملیات سم پاشی و كودپاشی مزارع در ساعات خنك روز

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• اتخاذ تمهیدات لازم به منظور تامین آب شرب پایدار برای دام ها به علت روند صعودی دما

• زنبورداری:

• تولید سایه بان روی كندوهای زنبورعسل

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

• شیلات:

• هوادهی استخرهای پرورش ماهی با عنایت به نوسانات دمایی

• استان های ایلام و خوزستان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به نوسانات دمایی

• تنظیم و سرویس تاسیسات خنك كننده گلخانه ها

• انجام عملیات آبیاری باغات با عنایت به افزایش نسبی دما

• حفظ دور آبیاری نخیلات استان با عنایت به افزایش نسبی دما

• كلیه نهالستان های گل از یك پوشش استتاری برخوردار شود.

• نگهداری صیفی جات برداشت شده در محل های خنك پیش از انتقال به بازار

• زراعت:

• خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی (كلش) به منظور حفظ میكروارگانیسمهای خاك در مزارع برداشت شده

• تولیدكنندگان غلات كه محصول خویش را برداشت كرده اند تمهیدات لازم جهت تسریع در انتقال آن ها در نظر بگیرند.

• انجام چین برداری سبزی و صیفی

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• تولید سایه بان روی كندوهای زنبورعسل

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

• پرورش آبزیان:

• هوادهی حوضچه های پرورش ماهی و تغذیه آبزیان به منظور حداكثر برداشت

• تعویض و یا افزایش آب حوضچه های پرورش ماهی و هوادهی آن ها
1397/04/22
00:06:46
5.0 /5
4850
تگهای خبر: آبیاری , باد , باران , بو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۲

گل بخر

سفارش گل و گیاه

golbekhar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل بخر محفوظ است