منع مازوت سوزی در نیروگاه های حاشیه شهرهای بزرگ با تصمیم ستاد كرونا

منع مازوت سوزی در نیروگاه های حاشیه شهرهای بزرگ با تصمیم ستاد كرونا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: حالا ۵۰۰۰ مگاوات از حدود ۶۰ هزار مگاوات برق از راه سوخت مازوت تولید می شود ازاین رو حدود ۹ درصد برق تولیدی به وسیله مازوت است.به گزارش گل بخر به نقل از ایسنا عیسی کلانتری بامداد امروز ضمن اشاره به مأموریت های محیط زیست، اظهار داشت: سازمان محیط زیست در دو بخش محیط طبیعی و محیط انسانی فعال است. در حوزه محیط طبیعی وظایف اجرایی و در حوزه منابع انسانی، وظایف نظارتی و پایش داریم. بعنوان مثال مسایل آب، خاک و هوا را رصد و از آلوده شدن این منابع جلوگیری می نماییم. در این بخش وظایف ما بسیار گسترده است و تمام کشور باید تحت پایش قرار بگیرد و از اجرای پروژه های بزرگی که مطالعات زیست محیطی ندارند، جلوگیری نماییم.

وی تصریح کرد: از سال ۱۳۹۶ هیچ طرح اجرایی بزرگی در مملکت بدون ارزیابی زیست محیطی شروع نشده است این در حالیست که قبل از آن و بخصوص در دهه های نخست بعد از انقلاب، پروژه ها مطالعات زیست محیطی نداشتند.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در ۳۰ سال بعد از انقلاب، مسایل زیست محیطی در پروژه های بزرگ شامل دولتی یا خصوصی جایگاهی نداشت، اظهار داشت: به تدریج با تصویب قوانین مختلف همه وادار شدند که در پروژه هایی که قصد اجرای آنرا دارند به موازات مطالعات فنی طرح ها، مطالعات زیست محیطی هم انجام دهند و اجرای طرح ها حداقل خسارت های زیست محیطی را داشته باشند. بعنوان مثال هیچ کدام از سدهایی که اجرا شده بودند، پیوست مطالعات زیست محیطی نداشتند.

وی افزود: در این شرایط بعد از اجرای این پروژه ها با گرد و غبار، خشکی ها، ازبین رفتن منابع ژنتیک، خشک شدن تالاب ها و... مواجه می شدیم که همه این صدمه ها بر اثر نبود مطالعات زیست محیطی و به عبارت دیگر سیاست توسعه بدون پایداری رخ داد. بعد از شروع برنامه ششم توسعه بر مبنای قانون دستگاه ها، دولت و بخش خصوصی از اجرای پروژه های بزرگ بدون انجام مطالعات زیست محیطی منع شدند و هیچگاه پروژه ای که به محیط زیست صدمه بزند، شروع نمی گردد.

معاون رئیس جمهوری همینطور ضمن اشاره به وظایف سازمان محیط زیست در حوزه محیط طبیعی اظهار نمود: در حوزه محیط طبیعی بر مبنای پروتکل های بین المللی باید حدود ۱۷ درصد از وسعت کشور در حوزه مناطق حفاظت شده قرار بگیرد که تا به امروز ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار و به عبارت دیگر ۱۲ درصد از وسعت کشور در حوزه مناطق حفاظت شده در جهت حفظ منابع ژنتیک برای نسل های بعد قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از وظایف سازمان محیط زیست حفاظت از حقوق نسل های بعد است. مناطق حفاظت شده باید دست نخورده باقی بماند، منابع ژنتیک شامل ژنتیک حیوانی، ژنتیک گیاهی و جانوری باید حفظ شود. ما در این حوزه وظایف اجرایی داریم و از مناطق حفاظت شده فعلا با حدود ۳۴۰۰ محیط بان و نزدیک به ۷۰۰ پاسگاه محافظت می شود.

کلانتری با تکیه بر اینکه با افزایش آگاهی مردم، خودشان حافظ محیط زیست شدند، اظهار داشت: در غیر این صورت تنها با ۳۴۰۰ محیط بان و حدود ۱۵۰ سرباز از عهده حفاظت از منابع برنمی آمدیم.

به اعتقاد مجلس پنجم «توسعه پایدار» عبارتی غربی بود که باید حذف می شد

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به چالش های محیط زیست در جهان سوم بخصوص کشورهای نفتی اظهارکرد: در این کشورها چالش های محیط زیست خیلی بیشتر از سایر نقاط جهان است. تا سال ۱۳۸۰ ما در جهت توسعه پایدار حرکت نمی کردیم چونکه توسعه پایدار را در کشور به رسمیت نشناخته بودند.

معاون رئیس جمهوری افزود: در سال ۱۳۷۶ که برنامه سوم را تقدیم مجلس کردیم. من مسوول حوزه آب و کشاورزی بودم. برای نخستین بار کلمه توسعه پایدار را در راهبردها مطرح کردیم. در آن زمان مجلس گفت توسعه پایدار کلمه ای غربی است و باید حذف شود. درحالی که توسعه پایدار چهار اصل دارد. بر مبنای آن فعالیت ها اقتصادی باشد، فعالیت ها نباید نظم اجتماعی را برهم بزند، فعالیت ها نباید محیط زیست را به هم بریزد و در نهایت حقوق نسل های بعد باید محترم شمرده شود.

کلانتری با تکیه بر اینکه توسعه پایدار ضد هیچ نظام، دین یا کشوری نیست اما پرهزینه است، اظهار داشت: وقتی جاده، کارخانه یا بندری راه اندازی می شود با حفظ شرایط توسعه پایدار هزینه ها ۲۰ درصد تا گاهی ۱۰۰ درصد افزوده می شود. ما درصدد فرار از این هزینه اضافی بودیم چون محیط زیست را در حد شکاربانی می دیدیم. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۵۰ سازمان شکاربانی داشتیم که بعدا سازمان محیط زیست تشکیل شد. در عرصه بین المللی هم وظایف محیط زیست افزایش پیدا کرد.

بزرگترین چالش محیط زیست، رویارویی منافع بلندمدت و کوتاه مدت است

وی خاطرنشان کرد: امروز مراقبت از کارخانه ها و واحدهای تولیدی که آلاینده نباشند و مراقبت از بخش کشاورزی، خدمات و صنعت وظیفه سازمان محیط زیست است و مطابق قانون باید عمل کرد اما بزرگترین چالش ما این است که منافع بلندمدت درمقابل منافع کوتاه مدت قرار می گیرد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه اغلب دولت های جهان منافع کوتاه مدت را به منافع بلندمدت ترجیح می دهند، اظهار داشت: بعنوان مثال ترجیح می دهند کارخانه ای تولید داشته ولی هوا ناسالم باشد تا اینکه تولید نباشد و هوا سالم بماند. در این موارد چالش های فراوان داریم. آلودگی هوای اخیر هم یکی از همین مسایل بود. اگر می خواستیم هوا سالم بماند به ناچار باید از حمل و نقل خودرو های سنگین و تولید کارخانه هایی که مازوت مصرف می کردند، جلوگیری می کردیم. از سوی دیگر حکومت ها می گویند که باید حمل و نقل داشته باشم، گرچه آلاینده باشد.

کلانتری افزود: این تضادها، چالش های بزرگ محیط زیست در کشورهایی چون ایران و کشورهایی که ساختار آن با صنعت نفت شکل گرفته است، وجود دارد. مدیریت تضاد منافع کوتاه مدت و دراز مدت مهم می باشد. برای پیشگیری از آلودگی هوا بخصوص در هوای ساکن و سرد باید از حمل و نقل شبانه تهران جلوگیری نماییم اما شهرداری می گوید اگر حمل و نقلی نباشد، ساخت و ساز متوقف می شود، حمل و نقل نباشد کارخانه تعطیل و کالا انباشته می شود.

معاون رئیس جمهوری افزود: در این شرایط باید محدودیت هایی را تعیین نماییم. بعنوان مثال به جای هشت ساعت حمل و نقل شبانه، چهار ساعت باشد. مجبوریم مازوت در کارخانه ها و نیروگاه ها بسوزانیم. پس تصمیم بگیریم کجا مازوت بسوزانیم؟ می بینیم مردم زمانی ناراضی تر می شوند که برق قطع شود.

۹ درصد برق تولیدی از مازوت است

کلانتری در ادامه اظهار نمود: حالا ۵۰۰۰ مگاوات از حدود ۶۰ هزار مگاوات برق از راه سوخت مازوت تولید می شود ازاین رو حدود ۹ درصد برق به وسیله مازوت تولید می شود. در ستاد مقابله با کرونا مصوب شد در نیروگاه هایی که در حاشیه شهرهای بزرگ هستند، مازوت سوزانده نشود. اگر گاز کم است امکان دارد حدود یک الی دو ساعت نیروگاه روزانه تعطیل شود اما در نیروگاه هایی که با شهرها فاصله دارند، در مناطق کم جمعیت هستند یا در مناطق کویری با تراکم جمعیت کم، می توان مازوت سوزانده شود که خسارت کمتری به همراه دارد. بدینگونه شرایط را مدیریت می نماییم.

معاون رئیس جمهوری ضمن بیان اینکه همه کارخانه ها آلاینده نیستند، بر استفاده از فیلتر در کارخانه های سیمان تصریح کرد و اظهار داشت: اگر کارخانه های سیمان از فیلتر استفاده نکنند، زندگی مردم سیاه می شود. کارخانه هایی که فیلتر نمی گذارند و آلاینده هستند، در شرایطی که هوا سرد و سنگین است و باد نمی وزد، تعطیل می شوند.

وی ضمن اشاره به آلایندگی خودرو ها اظهار نمود: خوشبختانه از آغاز سالجاری غیر از ۱۲ هزار خودرو که سال قبل تولید و انبار شده بود و مقرر شد بعنوان خودروی تولید سال ۹۸ فروخته شود، سایر خودرو های سواری از استاندارد یورو ۵ برخوردار می باشند.

کلانتری در ادامه اظهار داشت: در تولید بنزین و گازوئیل استاندارد دستاورد بزرگی داشتیم. تولید بنزین و گازوئیل استاندارد در سال ۱۳۹۲، صفر لیتر بود اما هم اکنون بیشتر از ۱۵۰ میلیون لیتر در روز بنزین و گازوئیل استاندارد تولید می شود و بخشی از آنرا صادر می نماییم.

جلوگیری از قتل عام مردم با بنزین تولیدی سال ۹۲

رییس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: اگر این کار انجام نمی شد، کلانشهرها قابل زیستن نبود. اگر امروز بنزین و گازوئیل تولیدی سال ۹۲ توزیع می شد، قتل عام مردم از آلودگی هوا به مراتب بیشتر از کرونا بود. این دستاورد بسیار بزرگی است که امروز یک لیتر بنزین تولیدی کمتر از استاندارد یورو ۴ نداریم.

کلانتری همینطور ضمن اشاره به برنامه دولت برای نوسازی خودرو ها و ناوگان حمل و نقل عمومی اظهار نمود: حدود ۷۰ درصد کامیون های کشور بالای ۳۰ سال عمر دارند و فرسوده می باشند. این کامیون ها حتی اگر گازوئیل استاندارد هم مصرف کنند، آلاینده هستند. قرار بود از سال ۱۳۹۵ نوسازی شروع شود و بر همین مبنا در سال ۹۵، ۱۰ هزار دستگاه نوسازی شد اما بعد از آن با تحریم های رئیس جمهوری آمریکا مواجه شدیم.

تحریم ها مانع نوسازی ناوگان حمل و نقل شد

وی اضافه کرد: حتی تولید داخل کامیون حدود حداقل ۱۰۰ هزار دلار هزینه دارد و برای واردات کامیون هم ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار دلار ارز نیاز است. بعد از تحریم با کاهش درآمدهای ارزی مواجه شدیم. برای نوسازی ۳۰۰ هزار دستگاه کامیون باید حداقل حدود ۴۰ میلیارد دلار ارز تخصیص دهیم ازاین رو تحریم ها مانع نوسازی ناوگان حمل و نقل چه در بخش باری و چه در بخش مسافری شد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تکیه بر اینکه امروز حدود ۶۰ درصد اتوبوس های تهران فرسوده می باشند و باید به ذوب آهن بروند، اظهار داشت: ۶۰ درصد آلایندگی هوای تهران بخصوص در فصل زمستان در ارتباط با خودرو های دیزلی شامل کامیون، مینی بوس و اتوبوس است. خودرو های بنزینی در فصل گرما آلاینده هستند نه در فصل زمستان.

کلانتری افزود: ۲۰ درصد آلاینده ها در ارتباط با نیروگاه ها و پالایشگاه ها و ۲۰ درصد هم در ارتباط با بخش های دیگر است. در فصل گرما هم آلاینده ازن را داریم این در حالیست که در گذشته اطلاعی از شاخص ازن نداشتیم. ازن در سطح بالا نعمت و برکت است چون جلوی اشعه های ماوراء بنفش و مادون قرمز را می گیرد اما در سطح پایین مسموم کننده است.

مهار بخارات بنزین برای پیشگیری از تولید ازن سطح پایین

وی تصریح کرد: تا دو سال پیش دستگاه سنجش آلاینده ازن را نداشتیم ازاین رو جزو شاخصهای کیفیت هوا محاسبه نمی شد اما از سال قبل این آلاینده وارد فهرست شاخص ها شد و بر همین مبنا برای پیشگیری از حلال های فرار در پمپ بنزین ها برنامه ریزی می نماییم و در حال راه اندازی سیستم «کهاب» در پمپ بنزین ها هستیم تا بخارات بنزین - که یکی از عوامل اصلی تولید ازن سطح پایین است - مهار شود.

کلانتری تصریح کرد: تلاش می شود تا حداکثر دو سال دیگر همه پمپ بنزین ها جلوی تبخیر بنزین را بگیرند و در نتیجه تولید ازن سطح پایین کاسته می شود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست درباره وضعیت گرد و غبار در کشور توضیح داد: ما تا دو سال آینده حدودا گرد و غبار با منشا داخلی در کشور نخواهیم داشت. گرد و غبارهای داخلی کشور در فصل پاییز و زمستان و گرد و غبارهای با منشا خارجی در فصل بهار و تابستان است و ما با همت دولت ۳۷۰ میلیون دلار از صندوق توسعه گرفتیم طی سه و نیم سال قبل در تثبیت گرد و غبار داخلی توسط دستگاههای مختلف همچون سازمان جنگل ها و مراتع، وزارت نیرو و وزارت کشاورزی گرد و غبار با منشا داخلی به خصوص در مناطق بحرانی مانند خوزستان صرف کردیم.

وی افزود: منشا داخلی گرد و غبار خشک شدن تالاب ها بود. در گذشته سدسازی ها بدون انجام مطالعات زیست محیطی ساخته شده بود و این سدها سبب شد جلوی سیلاب ها گرفته شود و آب به تالاب های بزرگ و کوچک نرسید. در نتیجه این تالاب ها به تدریج خشک شدند که همچون آنها می توان به دریاچه ارومیه اشاره نمود. ما سدها را ساختیم و آب را مهار کردیم و آب به تالاب ها نرسید و از آنجایی که بستر تالاب ها و دریاچه ها عموما نمکی است، این تالاب ها به منشا گردوغبارهای نمکی تبدیل شدند. حدود دو سال و نیم است که دیگر گرد و غبار با منشا داخلی نداریم. اگر هم گرد و غبار داشته باشیم با منشا خارجی است.

وی افزود: متاسفانه تعاملات ما با عراق موفق نبود و دولت متمرکز آنها نتوانست به وظایف خود عمل کند. همچنان در حال رایزنی هستیم. هرچند که مقامات عراقی معتفدند که ترکیه در بالادست سد راه اندازی کرده و این کار باعث خشکی تالاب های عراق شده است. در عراق حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار کیلومتر مربع تالاب وجود داشت که بخش عمده ای از آنها به علت سدسازی حشک شده اند.

ناگزیر به موافقت با مالچ پاشی در بعضی موارد هستیم

معاون رئیس جمهور درمورد تأثیر مالچ پاشی بر مهار گرد و غبار اظهار داشت: مالچ پاشی در ارتباط با شن روان است نه گرد و غبار. حالا به اجبار در بعضی موارد که شهر یا روستایی در معرض تهدید است با مالچ پاشی موافقت می نماییم. حداکثر سالانه بیشتر از 10 هزار هکتار مالچ پاشی انجام نمی شد چونکه مالچ مانند قیر رقیق است که حدود سه چهار سال هم ماندگاری دارد.

وی افزود: درمورد ریزگردها برنامه گسترده ای داشتیم، تمام ۳۰ میلیون هکتاری که شناسایی شد بعنوان منابع داخلی ریزگردها با این ها تثبیت کردن با قرق با نهال کاری با مالچ های غیر نفتی کم و رساندن آب به این مناطق.

تعیین حق آبه تالاب ها برای اولین بار

رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: ما در دولت تدبیر و امید برای اولین بار برای تالاب های کشور حق آبه تعیین کردیم. ما امروز برای ۳۵ تالاب حق آبه تعیین کردیم که هم شورایعالی آب و هم دولت تصویب کرده که حق آبه تالاب معادل حق آبه کشاورزی است یعنی اگر ۲۰ درصد آورد رودخانه ای کم شد، ۲۰ درصد از حق آبه کشاورزی و ۲۰ درصد از حق آبه تالاب ها کم می شود.

کلانتری در بخش دیگری از صحبت های خود درباره معضل فاضلاب کشور اظهار داشت: مسئولیت فاضلاب با وزارت نیرو و مسئولیت آبگرفتگی ها با وزارت کشور و شهرداری ها است. برای حل معضلات فاضلاب از منابع صندوق داخلی و خارجی استفاده می شده اما آبگرفتگی ها با فاضلاب متفاوت می باشد. آبگرفتگی ها هم دو شبکه مجزا است از فاضلاب و نمی توانند با یکدیگر اقدام شوند.

وی افزود: شهرداری ها موظف به جمع آوری آبگرفتگی ها هستند و باید در این حوزه به آنها کمک گردد اما زمانی که سیلاب رخ می دهد، وظیفه وزارت نیرو است که سیلاب ها را به خارج از شهرها هدایت کند.

کلانتری در انتها در گفت وگوی تلویزیونی با شبکه یک اظهار داشت: از مردم تقاضا می کنم از محیط زیست حفاظت کنند به خصوص از حیات وحش که بتوانند به زندگی خود ادامه دهند.
1399/11/19
20:35:40
0.0 /5
1036
تگهای خبر: آلاینده , آلودگی , باد , بو
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۴

گل بخر

سفارش گل و گیاه

golbekhar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل بخر محفوظ است