آرشیو مطالب : بارندگی

طوفان لسلی پرتغال و اسپانیا را درنوردید

طوفان لسلی پرتغال و اسپانیا را درنوردید
گزارش هواشناسی؛

توفان و گرد و خاك در شرق، بارندگی در مناطق وسیعی از كشور

توفان و گرد و خاك در شرق، بارندگی در مناطق وسیعی از كشور

خزر قبل از خشك شدن می میرد!

خزر قبل از خشك شدن می میرد!
بررسی وضعیت آبی دریاچه چیتگر؛

دریاچه چیتگر ۲ و نیم درصد آب رودخانه كن را برداشت می كند

دریاچه چیتگر ۲ و نیم درصد آب رودخانه كن را برداشت می كند

تقاضای آب، بیشتر از بارش دریافتی كشور است

تقاضای آب، بیشتر از بارش دریافتی كشور است

عایق رطوبت نانو

عایق رطوبت نانو

كاهش دما و بارش برف در كشور

كاهش دما و بارش برف در كشور

بارندگی در استان های كشور

بارندگی در استان های كشور

بارندگی در شمال و جنوب كشور

بارندگی در شمال و جنوب كشور

آسمان ابری در برخی از نقاط كشور

آسمان ابری در برخی از نقاط كشور

بارندگی در شهر تهران

بارندگی در شهر تهران

رگبار پراكنده در شهرهای كشور

رگبار پراكنده در شهرهای كشور

گل بخر

سفارش گل و گیاه

golbekhar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل بخر محفوظ است