آرشیو مطالب : بارندگی

اخطار مقامات استرالیا به دنبال جدال آتش و طوفان

اخطار مقامات استرالیا به دنبال جدال آتش و طوفان

كاهش ۸ تا ۱۵ درجه ای دما در بیشتر مناطق كشور از یكشنبه آینده

كاهش ۸ تا ۱۵ درجه ای دما در بیشتر مناطق كشور از یكشنبه آینده
محقق ایرانی در سوییس:

اگر كاری نكنیم مناطقی از ایران غیرقابل زندگی می شود

اگر كاری نكنیم مناطقی از ایران غیرقابل زندگی می شود

بارندگی های سنگین برزیل قربانی گرفت

بارندگی های سنگین برزیل قربانی گرفت
فرمانده یگان سازمان محیطزیست:

احتمال نزدیك شدن حیوانات به مناطق مسكونی زیاد است

احتمال نزدیك شدن حیوانات به مناطق مسكونی زیاد است

كمك محیط بانان به زیستگاه پلنگ ایرانی در ایام برفی

كمك محیط بانان به زیستگاه پلنگ ایرانی در ایام برفی
پس از چندین ماه آتش سوزیِ ویرانگر و مرگبار،

ابر حریق استرالیا تحت كنترل درآمد

ابر حریق استرالیا تحت كنترل درآمد

اعلام مناطقی بارانی و برفی كشور

اعلام مناطقی بارانی و برفی كشور

بارندگی مدارس زاهدان را تعطیل كرد

بارندگی مدارس زاهدان را تعطیل كرد

ورود سامانه بارشی جدید به كشور از فردا

ورود سامانه بارشی جدید به كشور از فردا

تهران سردتر می شود آغاز بارندگی ها در كشور از فردا

تهران سردتر می شود آغاز بارندگی ها در كشور از فردا

نجات نهنگ ها بیشتر از كاشت درخت برای مقابله با تغییر اقلیم مفیدست

نجات نهنگ ها بیشتر از كاشت درخت برای مقابله با تغییر اقلیم مفیدست

از ازدواج كودكان در افغانستان تا مهاجرت مادران آمریكایی

از ازدواج كودكان در افغانستان تا مهاجرت مادران آمریكایی

پیكر دومین كشته سیل تربت جام پیدا شد

پیكر دومین كشته سیل تربت جام پیدا شد

سیلاب در تربت جام یك كشته گرفت

سیلاب در تربت جام یك كشته گرفت

تغییرات اقلیمی آیا برای بحران های ناشی از بارندگی ها آماده ایم؟

تغییرات اقلیمی آیا برای بحران های ناشی از بارندگی ها آماده ایم؟
در گفت وگو با گل بخر عنوان شد

جزئیات ۶ اطلس مخاطره ایران

جزئیات ۶ اطلس مخاطره ایران

طراحی سامانه نیاز آبی حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از داده های هواشناسی

طراحی سامانه نیاز آبی حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از داده های هواشناسی

تقویت بارش ها در كشور در نیمه دوم آبان

تقویت بارش ها در كشور در نیمه دوم آبان

آگهی درباره آب گرفتگی در معابر استان های شمالی

آگهی درباره آب گرفتگی در معابر استان های شمالی

تلفات سیل در جنوب آسیا به ۳۰۰ تن رسید

تلفات سیل در جنوب آسیا به ۳۰۰ تن رسید

حال دریاچه ارومیه خوب است بعلاوه فیلم

حال دریاچه ارومیه خوب است بعلاوه فیلم

تهران خنك می شود

تهران خنك می شود
اثرات دخالت انسانی در تشدید خسارات ناشی از سیل؛

تحمیل بیشترین تخریب سیل به كانون های خشكسالی، جلوی اقدامات اشتباه در بازسازی گرفته شود

تحمیل بیشترین تخریب سیل به كانون های خشكسالی، جلوی اقدامات اشتباه در بازسازی گرفته شود

انواع بذر و نهال

انواع بذر و نهال

افزایش ۹۵ درصدی ورودی به مخازن سدهای استان تهران

افزایش ۹۵ درصدی ورودی به مخازن سدهای استان تهران

ستاد واكنش سریع حریق در استان ها فعال می شود

ستاد واكنش سریع حریق در استان ها فعال می شود
معاون شركت آب منطقه ای خراسان شمالی:

وضع منابع آب زیرزمینی خراسان شمالی خوب نیست

وضع منابع آب زیرزمینی خراسان شمالی خوب نیست
در پربارش ترین سال آبی نیم قرن اخیر

۷۸ درصد مخازن سدهای ایران پر شد

۷۸ درصد مخازن سدهای ایران پر شد
علیرغم بارندگی های اخیر

سفره های آب زیرزمینی هنوز تشنه اند

سفره های آب زیرزمینی هنوز تشنه اند

گل بخر

سفارش گل و گیاه

golbekhar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل بخر محفوظ است