آرشیو مطالب : آلاینده


افزایش غلظت ازن و گرمای هوا در تهران

افزایش غلظت ازن و گرمای هوا در تهران
مدیركل اداره محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران خبر داد

شناسایی بیشتر از ۲۰۰۰ منبع آلاینده آب و خاك تهران

شناسایی بیشتر از ۲۰۰۰ منبع آلاینده آب و خاك تهران

آلودگی هوای تهران برای گروه های حساس

آلودگی هوای تهران برای گروه های حساس

وزش باد شدید در استان تهران

وزش باد شدید در استان تهران

هوای تهران آلوده به ازن است

هوای تهران آلوده به ازن است

هوای قم در وضعیت خطرناك قرار گرفت

هوای قم در وضعیت خطرناك قرار گرفت

هوای تهران باز هم آلوده شد

هوای تهران باز هم آلوده شد

هوای تهران آلوده تر می شود

هوای تهران آلوده تر می شود

ضرورت استقرار نظام مدیریت محیط زیست در مناطق 22 گانه شهر تهران

ضرورت استقرار نظام مدیریت محیط زیست در مناطق 22 گانه شهر تهران
معاون سازمان حفاظت محیط زیست خبرداد

سه سال تا امنیت دریا نسبت به آلاینده های پتروشیمی

سه سال تا امنیت دریا نسبت به آلاینده های پتروشیمی

گرد و خاك هوای تهران را آلوده می كند

گرد و خاك هوای تهران را آلوده می كند

كاهش نسبی دمای تهران طی امروز

كاهش نسبی دمای تهران طی امروز

افزایش غلظت آلاینده ازن در هوای تهران

افزایش غلظت آلاینده ازن در هوای تهران

افزایش غلظت آلاینده ازن درهوای پایتخت

افزایش غلظت آلاینده ازن درهوای پایتخت
معاون نظارت و پایش محیط زیست فارس:

هوای شیراز برای گروه های حساس سالم نیست

هوای شیراز برای گروه های حساس سالم نیست

كاهش كیفیت هوای پایتخت طی امروز

كاهش كیفیت هوای پایتخت طی امروز

افزایش غلظت ازن در بعضی مناطق تهران

افزایش غلظت ازن در بعضی مناطق تهران
مدیر عامل شركت كنترل كیفیت هوای تهران تشریح كرد

علت های آلودگی هوای تهران در فروردین ماه سال جاری

علت های آلودگی هوای تهران در فروردین ماه سال جاری

كاهش كیفیت هوا و افزایش غلظت ازن در بعضی مناطق پایتخت

كاهش كیفیت هوا و افزایش غلظت ازن در بعضی مناطق پایتخت

هوای مشهد وارد وضعیت هشدار آلایندگی شد

هوای مشهد وارد وضعیت هشدار آلایندگی شد

ركوردزنی آلایندگی ازن در تهران طی سال 99

ركوردزنی آلایندگی ازن در تهران طی سال 99

كیفیت هوای تهران قابل قبول است

كیفیت هوای تهران قابل قبول است

كیفیت هوای تهران در فروردین ماه چند روز مطلوب بود؟

كیفیت هوای تهران در فروردین ماه چند روز مطلوب بود؟

كاهش كیفیت هوای تهران طی امروز

كاهش كیفیت هوای تهران طی امروز

وضعیت قابل قبول هوای تهران در روز جاری

وضعیت قابل قبول هوای تهران در روز جاری

آخرین وضعیت كیفیت هوای تهران

آخرین وضعیت كیفیت هوای تهران

تنفس هوای مطلوب در پایتخت

تنفس هوای مطلوب در پایتخت

هوای تهران ناسالم می باشد

هوای تهران ناسالم می باشد

بازگشت آلودگی هوا به مناطق پرتردد پایتخت

بازگشت آلودگی هوا به مناطق پرتردد پایتخت

شرایط مساعد جوی تا اواخر وقت امروز در تهران

شرایط مساعد جوی تا اواخر وقت امروز در تهران

گل بخر

سفارش گل و گیاه

golbekhar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل بخر محفوظ است