آرشیو مطالب : آلاینده

۱۵ روز هوای آلوده در تهران به دلیل افزایش غلظت ازن؛

آلاینده ازن چگونه تولید می شود؟

آلاینده ازن چگونه تولید می شود؟
استاندار مركزی:

پاییز بدی را گذراندیم

پاییز بدی را گذراندیم

ازن برای سومین روز پی در پی هوای پایتخت را آلوده كرد

ازن برای سومین روز پی در پی هوای پایتخت را آلوده كرد

افزایش چشم گیر غلظت ازن در ساعات بعد ازظهر روزگذشته

افزایش چشم گیر غلظت ازن در ساعات بعد ازظهر روزگذشته

شهرستان قدس تبدیل به مركز تخلیه نخاله های ساختمانی تهران شده است

شهرستان قدس تبدیل به مركز تخلیه نخاله های ساختمانی تهران شده است

كیفیت هوای امروز پایتخت در محدوده قابل قبول

كیفیت هوای امروز پایتخت در محدوده قابل قبول

كیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبول است

كیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبول است

شناسایی ۲۳ واحد آلاینده در تهران طی دو ماه اخیر

شناسایی ۲۳ واحد آلاینده در تهران طی دو ماه اخیر

آلودگی هوای تهران بعد از ۵۲ روز ناسالم برای گروه های حساس

آلودگی هوای تهران بعد از ۵۲ روز ناسالم برای گروه های حساس

كاهش كیفیت هوا در بعضی مناطق پایتخت

كاهش كیفیت هوا در بعضی مناطق پایتخت

هوای پایتخت امروز مطلوب است

هوای پایتخت امروز مطلوب است

هجوم فلامینگوها به بمبئی نو در دوران قرنطینه خانگی

هجوم فلامینگوها به بمبئی نو در دوران قرنطینه خانگی

تنفس هوای مطلوب در پایتخت

تنفس هوای مطلوب در پایتخت

تنفس هوای مطلوب در تهران طی امروز

تنفس هوای مطلوب در تهران طی امروز

بی كیفیت ترین هوای سال جاری در تهران

بی كیفیت ترین هوای سال جاری در تهران

هوای تهران امروز مطلوب است

هوای تهران امروز مطلوب است

تنفس هوای سالم در پایتخت

تنفس هوای سالم در پایتخت

تنفس هوای مطلوب در پایتخت

تنفس هوای مطلوب در پایتخت

ورود سامانه بارشی به كشور در هفته اخیر

ورود سامانه بارشی به كشور در هفته اخیر

بیشتر مناطق كشور گرم می شود

بیشتر مناطق كشور گرم می شود

كاهش كیفیت هوا در بعضی مناطق مركزی و جنوبی كشور

كاهش كیفیت هوا در بعضی مناطق مركزی و جنوبی كشور

چرا هوای تهران همچنان آلوده است؟

چرا هوای تهران همچنان آلوده است؟

هوای تهران امروز مطلوب است

هوای تهران امروز مطلوب است

برف و باران این استانها را دربرمی گیرد كولاك برف در هفته آینده

برف و باران این استانها را دربرمی گیرد كولاك برف در هفته آینده

كدام استان ها بارانی هستند؟

كدام استان ها بارانی هستند؟

هوای پایتخت ناسالم برای گروه های حساس

هوای پایتخت ناسالم برای گروه های حساس

هوای پایتخت برای گروه های حساس ناسالم شد

هوای پایتخت برای گروه های حساس ناسالم شد
كلانتری:

سالانه ۳۰ هزار نفر به سبب آلودگی هوا جان خودرا از دست می دهند

سالانه ۳۰ هزار نفر به سبب آلودگی هوا جان خودرا از دست می دهند

هوای پایتخت امروز سالم می باشد

هوای پایتخت امروز سالم می باشد

هوای تهران امروز مطلوب است

هوای تهران امروز مطلوب است

گل بخر

سفارش گل و گیاه

golbekhar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل بخر محفوظ است